Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat is langetermijnsparen?

Langetermijnsparen doet u via een levensverzekering (Tak 21, Tak 23 of een combinatie van beiden). Het kapitaal dat u daarmee opbouwt, wordt op de einddatum van het contract uitgekeerd. Dat is ten vroegste op uw 65e verjaardag, maar uw contract kan ook langer doorlopen. Komt u vóór de einddatum van het contract te sterven, dan wordt het gespaarde kapitaal op het moment van uw overlijden uitbetaald aan de begunstigde(n). Het is mogelijk om uw kapitaal voor de einddatum op te vragen, maar in dat geval kunnen er taksen en afkoopkosten verschuldigd zijn. U informeert zich dus best op voorhand.

Welk belastingvoordeel levert langetermijnsparen op?

De overheid moedigt het langetermijnsparen aan met een mooi fiscaal voordeel, want u kunt tot 30% van het gespaarde bedrag recupereren via uw personenbelasting. Het bedrag dat u jaarlijks fiscaal mag aftrekken, is afhankelijk van uw inkomen: 6% van uw netto belastbaar beroepsinkomen + 176,40 euro, met een maximum van 2.390 euro (inkomstenjaar 2020). Concreet geniet u dus een belastingvoordeel tot 717 euro.

Om voor de belastingvermindering in aanmerking te komen, moet u onder andere aan deze voorwaarden voldoen:

  • U bent zowel verzekeringsnemer als verzekerde en belastingplichtige.
  • Uw contract moet voor minimaal 10 jaar lopen.
  • U moet het contract vóór uw 65e afsluiten.

Kunt u het fiscaal voordeel voor uw eigen woning (woonbonus) en dat voor langetermijnsparen combineren?

Of u het belastingvoordeel voor de eigen woning en voor langetermijnsparen kunt combineren, hangt af van het moment waarop u uw hypothecair krediet heeft afgesloten.

U sloot uw hypothecair krediet af in Vlaanderen vóór 1/1/2016

Voor hypothecaire kredieten afgesloten vóór 1/1/2016, worden beide voordelen in dezelfde fiscale korf ondergebracht. Concreet betekent het dat u het maximumbedrag voor langetermijnsparen (2.390 euro) moet verminderen met de aflossingen voor uw woonkrediet en de premies voor uw schuldsaldoverzekering. Die laatste twee vallen onder het zogenaamde woonbonussysteem:
 

  Leningen afgesloten vóór 1/1/2015 Leningen afgesloten tussen 1/1/2015 en 31/12/2015 Leningen afgesloten tussen 1/1/2016 en 31/12/2019
Basisbedrag voor belastingvermindering € 2.280 € 1.520 € 1.520
Verhoging eerste 10 jaar indien enige woning € 760 € 760 € 760
Belastingvermindering Tegen marginaal tarief = belastingpercentage dat u verschuldigd bent op de hoogste schijf van het inkomen = 25%, 40%, 45% of 50% 40% 40%


De kans dat uw fiscale korf (nagenoeg) helemaal gevuld is met de aflossingen voor uw hypothecaire lening, is groot. Aan langetermijnsparen doen om extra belastingvoordeel te genieten heeft dus geen zin zo lang uw hypothecaire lening loopt.

Is uw woonkrediet (bijna) afbetaald en bent u nog geen 65 jaar? Dan is langetermijnsparen wel zinvol. Met het fiscaal voordeel voor langetermijnsparen vult u dan het belastingvoordeel op dat wegvalt als uw hypothecaire lening afgelost is.

U sloot uw hypothecair krediet af in Vlaanderen tussen 1/1/2016 en 31/12/2019

Op hypothecaire leningen afgesloten in Vlaanderen tussen 1/1/2016 en 31/12/2019 is de zogenaamde geïntegreerde woonbonus van toepassing. Die tussenvorm van de woonbonus integreert drie bestaande Vlaamse belastingvoordelen voor de eigen woning (de woonbonus, de belastingvermindering voor het langetermijnsparen en de belasting voor de gewone interesten).

  Leningen afgesloten vóór 1/1/2015 Leningen afgesloten tussen 1/1/2015 en 31/12/2015 Leningen afgesloten tussen 1/1/2016 en 31/12/2019
Basisbedrag voor belastingvermindering € 2.280 € 1.520 € 1.520
Verhoging eerste 10 jaar indien enige woning € 760 € 760 € 760
Belastingvermindering Tegen marginaal tarief = belastingpercentage dat u verschuldigd bent op de hoogste schijf van het inkomen = 25%, 40%, 45% of 50% 40% 40%


Het fiscaal voordeel voor de eigen woning is voor leningen afgesloten na 1/1/2016 combineerbaar met de belastingvermindering voor het langetermijnsparen. U kunt dus elk jaar het maximale spaarbedrag van 2.390 euro storten in het kader van langetermijnsparen en op die storting een belastingvoordeel tot 30% genieten.

U sloot uw hypothecair krediet af in Vlaanderen vanaf 1/1/2020

De Vlaamse regering heeft beslist dat de geïntegreerde woonbonus vanaf 1 januari 2020 uitdooft. Hypothecaire leningen afgesloten vanaf die datum komen niet langer in aanmerking voor de woonbonus: u kunt in uw belastingaangifte dus geen voordeel meer vragen voor uw woonlening. In plaats daarvan wordt het tarief van de registratiebelasting bij de aankoop van een woning verlaagd van 7 naar 6% (en naar 5% bij ingrijpende energetische renovaties).

Door het wegvallen van de belastingvermindering van de woonbonus, is langetermijnsparen zeker interessant om nog fiscaal voordeel te doen. Ook in dit scenario kunt u jaarlijks het maximumbedrag van 2.390 euro storten en tot 30% belastingvoordeel krijgen.

Wat met het gewone pensioensparen?

Het langetermijnsparen is perfect te combineren met het klassieke pensioensparen.

Een langetermijnspaarcontract biedt het voordeel dat u het na uw 65e kunt laten doorlopen en dat u dus ook langer een belastingvoordeel kunt genieten.

Pensioensparen is door een lagere eindbelasting doorgaans wel voordeliger dan langetermijnsparen. Het belastingvoordeel (uitgezonderd bij duaal pensioensparen) is voor beide pensioenspaarmogelijkheden hetzelfde: 30% van de gestorte premies. De eindbelasting bij pensioensparen bedraagt echter slechts 8% bij pensioensparen tegenover 10% bij langetermijnsparen.

Meer info?

Contacteer uw accountmanager of bel ons op 03 482 15 30.

Op de hoogte blijven van het belangrijkste verzekeringsnieuws? Registreer u voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Bekijk onze vorige nieuwsbrieven