Overslaan en naar de inhoud gaan

Verzekeringsdossiers beheren voor de publieke sector is een hele uitdaging. Openbare organisaties moeten niet alleen uiterst zorgvuldig omgaan met hun specifieke risico’s, ze dienen ook een complexe regelgeving te respecteren. Ze zijn bij wet verplicht om elke vier jaar, bij de vernieuwing van hun verzekeringscontracten, een overheidsopdracht te organiseren. Die verplichte marktconsultatie helpt de besturen om betere prijzen en voorwaarden te bedingen. Begeleiding door een expert is dus essentieel. Bij Van Dessel hebben we, als echte Belgische en lokale speler, dankzij onze ruime ervaring alle knowhow in huis om u in deze materie bij te staan.

Wij geven verzekeringsadvies aan tal van organisaties uit de publieke sector:

 • Overheden en overheidsdiensten: steden en gemeenten, politie, brandweer, luchthavens, federale overheidsdiensten, aankoopcentrales, …
 • Socialprofitorganisaties: ziekenhuizen, woonzorgcentra, sociale huisvestingsmaatschappijen, zorgbedrijven, rusthuizen, …
 • Onderwijsinstellingen: scholen, hogescholen, universiteiten, …

Wij adviseren u in elke fase

Doorlichting van risico’s en verzekeringspolissen

Via een audit gaan we na hoe de huidige verzekeringsportefeuille georganiseerd is. Zijn alle risico’s gedekt? Zijn er geen dubbele dekkingen? Is de premie marktconform? Verloopt het beheer op een efficiënte manier? Daarnaast evalueren en inventariseren we de behoeften en risico’s. Op basis van die resultaten stellen we een rapportering en advies op.

Begeleiding bij de procedure overheidsopdrachten

We ondersteunen in de volledige gunningsprocedure en waken erover dat die correct verloopt volgens de regelgeving.

 • We helpen de opdrachtgever de meest geschikte procedure te kiezen. Daarbij houden we rekening met de wettelijke bepalingen en tal van andere factoren.
 • We bewaken mee de timing van de aanbestedingsprocedure.
 • We zorgen voor de nodige publicaties volgens de geldende voorschriften.
 • We lijsten alle technische specificaties op waaraan de verzekeringspolissen moeten voldoen en verduidelijken die in klare taal. Zo komen we tot een bestek perfect op maat van de opdrachtgever.
 • We staan de opdrachtgever bij in de opvolging van kandidaten, tijdens de onderhandelingen, bij het vergelijken van de voorstellen en bij de uiteindelijke gunning.
 • We begeleiden bij de opzeg van de bestaande polissen en controleren alle nieuwe contracten.

Beheer van uw verzekeringsdossier

Als makelaar zijn wij uitstekend geplaatst om de nieuw afgesloten polissen te beheren.

Wij beschikken ook over een gespecialiseerde afdeling voor verzekeringen in de tak life (pensioenopbouw, hospitalisatie, arbeidsongeschiktheid, ...).

Een team van experten aan uw zijde

Het verzekeren van organisaties uit de publieke en social profitsector vormt een specialisatie binnen de tak non-life. Dat laat ons toe om onze knowhow en ervaring opgebouwd in de privésector te combineren met de specifieke kennis die vereist is op de publieke markt.

Elke klant uit de publieke en social profitsector wordt geserviced door een gespecialiseerd team met twee vaste contactpersonen:

 • één iemand die instaat voor de doorlichting van de risico’s en verzekeringen,
 • één iemand die zorgt voor de begeleiding van de overheidsopdracht.

Waarom kiezen voor Van Dessel?

Onze meerwaarde als consultant is veelzijdig:

 • Dankzij onze onafhankelijke positie als makelaar kunnen we oplossingen creëren die de belangen van publieke en social profitorganisaties én die van verzekeringmaatschappijen verenigen.
 • Marktconsultaties zijn heel complex en vragen een specifieke benadering die wij met onze jarenlange ervaring perfect beheersen.
 • Als expert staan we erop de tendensen in de sector op de voet te volgen en kort op de bal te spelen in de opvolging van uw verzekeringsdossier.
 • Onze plek in de top 5 van de Belgische verzekeringsmakelaardij geeft ons een sterke onderhandelingspositie ten opzichte van de verzekeraars. Daardoor kunnen we substantiële besparingen en kwalitatieve optimalisaties realiseren.
 • We kunnen bogen op heel wat relevante ervaring in het beheren en auditen van verzekeringsportefeuilles in de publieke sector.
VD Public Solutions

Brochure

Downloaden

  

Op de hoogte blijven van het belangrijkste verzekeringsnieuws? Registreer u voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Bekijk onze vorige nieuwsbrieven