Overslaan en naar de inhoud gaan
Vrijwilligerswerk
Tom Janssens
14 juni 2023 3 min

Vrijwilligerswerk en verenigingswerk, de verschillen uitgelegd

Het begrip ‘vrijwilligerswerk’ is taalkundig perfect. Door het gebruik van het woord werk is bij velen het idee ontstaan dat het over betaalde arbeid gaat. Dit leidt meer dan eens tot misverstanden over hoe men omgaat met vrijwilligerswerk in de organisatie. Vaak zien organisaties het als een andere vorm van arbeid (werknemerschap), wat niet correct is. Vrijwilligerswerk is immers een onbezoldigde activiteit, wel werk maar geen arbeid in de zin van Arbeidsrecht, Sociale Zekerheid. In het vrijwilligerswerk krijgen mensen geen loon maar engageren ze zich om inspanningen te leveren, mee te werken aan het realiseren van de doelstellingen van de organisatie, zonder dat ze hiervoor betaald worden. Met de introductie van het zogenaamde Verenigingswerk ( = artikel 17) is de verwarring met het statuut van de vrijwilliger dus nog groter geworden. 

Lees meer
Uitvaartverzekering
Onze expert
13 juni 2023 3 min

Uitvaartverzekering: waarom en hoe werkt het?

De kosten van een begrafenis of crematie zijn soms onverwacht hoog. Vandaag kost een ‘standaard’ uitvaart gemiddeld zo’n 5.000,00 euro. In dit bedrag wordt bovendien geen rekening gehouden met bijkomende kosten, zoals de koffietafel, de grafsteen, bidprentjes enzovoort. Steeds meer mensen kiezen daarom voor een uitvaartverzekering. Deze zorgt ervoor dat de uitvaart geen financiële domper voor hun nabestaanden wordt. Met een uitvaartverzekering verzekert u immers uzelf, en bijgevolg uw nabestaanden, voor de kosten van uw begrafenis of crematie.

Lees meer
Reisbijstandsverzekering
Wim Peirtsegaele
13 juni 2023 4 min

Waarop letten bij het nemen van een reisbijstandsverzekering?

De zomer staat voor de deur en vaak worden er reizen gepland naar verre of minder verre bestemmingen. Om zorgeloos op reis te vertrekken is uw reisbijstandsverzekeringen extra controleren de boodschap.  

Lees meer
Ladingdiefstal
Koen Van Tricht
12 juni 2023 3 min

Ladingdiefstal: hoe uw goederen effectief beschermen?

Het aantal gevallen van ladingdiefstal neemt aanzienlijk toe. Onderzoekers hebben de voorbije maanden een duidelijke stijging van ladingdiefstallen ten opzichte van het voorgaande jaar geconstateerd. 

Lees meer
tak 6
Wim Van Tichelen
07 juni 2023 4 min

Tak 6: een gunstig alternatief?

Vaak wordt door vennootschappen cash die men niet dringend nodig heeft geparkeerd op een rekening. Deze gelden brengen meestal te weinig intrest op, dat is niets nieuws. Het geld aan het werk zetten is de boodschap, al is het niet altijd duidelijk hoe dit kan bewerkstelligd worden. 

Lees meer
Motorrijder, motor
Thomas Thys
05 mei 2023 4 min

Uw motor van stal halen? Bescherm uzelf en uw voertuig

Nu de lente zijn intrede heeft gedaan is het voor veel motorrijders het moment om hun geliefkoosde motor van stal te halen. Hier hoort een grondige controle van hun materiaal bij zodat ze klaar zijn om het ganse land te doorkruisen. Ondanks de goede voorbereiding van het materiaal en de ervaring van de bestuurder, raken er gemiddeld 8 motorrijders dagelijks betrokken bij een ongeval.

Lees meer
Paard, Paardensport
Jim Bries
05 mei 2023 3 min

Hoe uw (ongeboren) dier en alle bijhorende zaken correct verzekeren?

In februari namen we deel aan de Flanders Horse expo te Gent. Gedurende dit 3-daagse event stonden onze collega-experten klaar om alle verzekeringsvragen te beantwoorden. Dat er nood was aan meer informatie werd al gauw duidelijk, gezien de hoeveelheid aan vragen die binnenkwamen. Dit is niet verwonderlijk, aangezien Vlaanderen in 2021 bijna 200.000 paardachtigen telde verspreid over paardenfokkerijen, beroepsmatige- of recreatieve paardensport.

Lees meer
Internationaal, Verzekeringen
05 mei 2023 4 min

Bescherm uw bedrijf over de landsgrenzen heen

Van zodra een bedrijf een buitenlands filiaal heeft, dient de bedrijfsleider zich bewust te zijn van de bijkomende risico’s. Een filiaal lokaal verzekeren is onvoldoende, het is belangrijk om deze verzekeringen naadloos aan te sluiten op het bestaande verzekeringsdossier van de hoofdzetel.

Lees meer
Paard, Paardensport
Jim Bries
05 mei 2023 4 min

Paardensport: Ga na waar u best rekening mee houdt

In februari namen we deel aan de Flanders Horse expo te Gent. Gedurende dit 3-daagse event stonden onze collega-experten klaar om alle verzekeringsvragen te beantwoorden. Dat er nood was aan meer informatie werd hen al gauw duidelijk gezien de hoeveelheid aan vragen die binnenkwamen. Dit is niet verwonderlijk aangezien Vlaanderen in 2021 bijna 200.000 paardachtigen telde verspreid over paardenfokkerij, beroepsmachtig- of recreatieve paardensport. Het aantal maneges en paardenfokkerijen wordt geschat op 5.000.

Lees meer
De voormalige zaakvoerders van Swaegers en Affirmo
Ellen Burton
16 december 2022 7 min

“De fusionering was een intense periode, maar we zijn nu gewapend om als plaatselijk kantoor een persoonlijke en kwalitatieve service te kunnen blijven bieden.”

Op 1 januari 2023 wordt de juridische fusie van Swaegers en Affirmo met Van Dessel afgerond. Beide kantoren zullen dan volledig geïntegreerd zijn in de groep Van Dessel en onder die naam voortgaan. Het is alweer een belangrijke mijlpaal in het integratieproces dat al enkele jaren loopt. Koen Van Hees, Koen Druyts, Magali Delens en Robert Verheyden, de voormalige zaakvoerders van Swaegers en Affirmo, blikken terug én vooruit. “De fusie is een intensief proces geweest, maar zowel onze klanten als onze medewerkers halen er veel voordeel uit. We hebben nu de kracht om als kleiner plaatselijk kantoor de service van een grote makelaar te bieden. Op die persoonlijke en lokale dienstverlening blijven we in de toekomst inzetten.”

Lees meer
Verzekering van BOB
Thomas Thys
09 december 2022 2 min

BOB brengt iedereen veilig thuis… maar is BOB zelf wel goed beschermd?

Slogans als “Glaasje op, laat je rijden”, ”Mijn BOB is top” of “BOB beschermt levens” klinken ons allen bekend in de oren. BOB brengt al meer dan 25 jaar zichzelf en de andere passagiers veilig naar huis. Maar hoe zit het eigenlijk met de bescherming van BOB zelf? En wat als BOB een ongeval veroorzaakt? Wij zetten de aandachtspunten op het vlak van verzekering voor u op een rijtje.

Lees meer
impact van de installatie van zonnepanelen op uw brandverzekering
Thomas Thys
02 december 2022 2 min

Moet u de installatie van zonnepanelen melden aan uw verzekeraar?

Door de stijgende energiekosten werden er de voorbije maanden massaal veel zonnepanelen geïnstalleerd. Omdat zonnepanelen de waarde van uw woning verhogen, meldt u de plaatsing best aan uw makelaar of verzekeraar. Die kan dan nagaan of de verzekerde waarde van uw woning aangepast moet worden. In sommige gevallen moet u een bijpremie betalen om uw zonnepanelen mee te verzekeren in uw brandpolis.

Lees meer

Op de hoogte blijven van het belangrijkste verzekeringsnieuws? Registreer u voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Bekijk onze vorige nieuwsbrieven