Overslaan en naar de inhoud gaan

Zowel mede-eigenaars als syndici kunnen bij het bezit en beheer van gebouwen in mede-eigendom geconfronteerd worden met de gevolgen van schade. Het voorzien van een passende verzekering vereist een doorgedreven specialisatie, omdat er rekening moet worden gehouden met alle wettelijke en statutaire verplichtingen die aan de verschillende partijen worden opgelegd. Met ons verzekeringsconcept VD Building Solutions spelen wij hier naadloos op in.

Welke verzekeringen moet u als mede-eigenaar afsluiten?

De wet op mede-eigendom verplicht enkel een aansprakelijkheidsverzekering voor de syndicus van het gebouw. Hoewel u als mede-eigenaar verder geen verzekeringsplicht heeft, zijn bepaalde verzekeringen toch aanbevolen. De gevolgen van ongevallen of incidenten i.v.m. het gebouw kunnen immers aanzienlijk zijn. Daarom zijn volgende verzekeringen bijvoorbeeld het overwegen waard:

Welke verzekeringen moet u als syndicus afsluiten?

Elke syndicus – professioneel of vrijwillig – is wettelijk verplicht om een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering te onderschrijven.

De verzekeringen die u daarnaast moet afsluiten in naam van de VME (Vereniging van Mede-Eigenaars) zijn terug te vinden in het reglement van het gebouw dat u beheert. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

Ons verzekeringsaanbod

Met onze unieke oplossing VD Building Solutions verzekeren wij al uw risico’s die gepaard gaan met het bezit of het beheer van een appartementsgebouw. Wij combineren alle dekkingen (en alléén de dekkingen) die u als VME, syndicus of vennootschap nodig.

Brandverzekering

Wat houdt deze verzekering in?

De brandverzekering dekt materiële schade die aan het appartementsgebouw of de building veroorzaakt wordt door brand, blikseminslag, ontploffing, waterschade, hagel of aardbeving. De polis geldt zowel voor de gemeenschappelijke als de private delen van het gebouwencomplex. Ook bijgebouwen, garages en parkeerplaatsen zijn mee verzekerd. De brandverzekering dekt enkel het gebouw (het vastgoed). De inboedel moet in een aparte polis verzekerd worden.

Het gebouw is in deze polis verzekerd volgens de formule ‘alle risico’s behalve’: alles wat niet expliciet uitgesloten is in de algemene voorwaarden, is gedekt. Daardoor komt u bij een schadegeval nooit voor verrassingen te staan.

Onze verzekeringsoplossing omvat talrijke waarborguitbreidingen t.o.v. de klassieke brandpolis:

 • Bij stormschade is geen minimum windsnelheid vereist om recht te hebben een schadevergoeding. In de meeste brandpolissen is die vastgelegd op 80 km/u.
 • Onze polis biedt dekking voor laterale waterinfiltratie en insijpeling via terrassen en balkons.
 • Schade door verhuis is gedekt.
 • Schade aan domotica, liften en HVAC-installaties is eveneens gedekt volgens het principe ‘alle risico’s’ binnen de waarborg machinebreuk.
 • We hanteren een vaste vrijstelling van 250 euro (geïndexeerd). Bij brand wordt geen vrijstelling toegepast. Er is ook geen verhoogde vrijstelling bij natuurrampen, wat bij de meeste verzekeraars nagenoeg wel altijd het geval is.

Hoeveel kost deze verzekering?

Het is aanbevolen om de brandverzekering voor het gebouw in mede-eigendom collectief af te sluiten i.p.v. individueel door de mede-eigenaars: de verzekering is dan gemiddeld 25% goedkoper. Eén collectieve polis heeft ook het voordeel dat schades veel sneller afgehandeld kunnen worden.

BA (Burgerlijke Aansprakelijkheid) VME

Wat houdt deze verzekering in?

De BA-verzekering beschermt de organen van de VME (de mede-eigenaars, de syndicus, de commissaris van de rekeningen, de raad van mede-eigendom, …) wanneer zij aansprakelijk gesteld worden voor schade aan derden. Deze verzekering komt bijvoorbeeld als iemand vergeet de rem van de gemeenschappelijke vuilcontainer op te zetten, waardoor die de straat op rolt en daar een ongeval veroorzaakt.

De syndicus is sowieso verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, ongeacht hij zijn functie professioneel of vrijwillig uitoefent. De BA-verzekering beschermt de syndicus tegen de gevolgen van fouten bij de uitoefening van zijn taken, zoals:

 • onnauwkeurigheid of nalatigheid,
 • verwaarlozing of verzuim,
 • vergeetachtigheid of vergissing,
 • beheerdersfouten (bv. het aanvaarden van niet of slecht uitgevoerde werken zonder voorbehoud te maken),
 • gebreken tijdens de overdacht van informatie of documenten,
 • enzovoort.

Hoeveel kost deze verzekering?

De prijs voor een BA-verzekering voor een professionele syndicus verschilt niet van die voor een vrijwillige syndicus. Oefent één van de mede-eigenaars vrijwillig en onbetaald het mandaat van syndicus uit, dan moet de BA-verzekering betaald worden door de VME. De mede-eigenaars dragen dan bij op basis van hun aandeel in het gebouw.

Rechtsbijstand

Wat houdt deze verzekering in?

Wanneer u door een bepaalde gebeurtenis schade lijdt en er over de vergoeding een geschil ontstaat met de andere betrokken partij(en), dan zorgt een rechtsbijstandsverzekering ervoor dat uw belangen behartigd worden en u de nodige juridische bijstand en adviezen krijgt. Enkele voorbeelden:

 • Weigert een mede-eigenaar zijn aandeel in de gemeenschappelijke uitgaven te betalen en komt het tot een juridisch geschil? Via de rechtsbijstandsverzekering recupereert u de kosten voor een advocaat.
 • Wanneer uw brandverzekeraar een ontoereikend bedrag voorstelt om een schade te herstellen, kunt u via de rechtsbijstandsverzekering een onafhankelijke tegenexpert laten aanstellen.
 • Krijgt de VME door wanbetaling van gemeenschappelijke kosten te kampen met invorderingskosten, dan zijn die in de allrisk-formule gedekt via de rechtsbijstandsverzekering.

Hoe maken wij het verschil?

 • Met VD Building Solutions kunt u rekenen op een persoonlijke service en een verzekeringspakket dat helemaal afgestemd is op uw specifieke situatie en wensen.
 • U krijgt vlot een offerte die u de nodige dekkingen voorstelt aan een scherpe prijs én met de beste voorwaarden op de markt.
 • Via jaarlijkse opvolging zorgen we ervoor dat u ook na de opstart van uw verzekeringen steeds passend en kostenefficiënt gedekt blijft.
 • Dankzij ons partnership met Keypoint kunnen professionele syndici hun schadeclaims efficiënt afhandelen via het online platform Keypoint Connect, dat ook nog tal van andere voordelen biedt.

Op de hoogte blijven van het belangrijkste verzekeringsnieuws? Registreer u voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Bekijk onze vorige nieuwsbrieven