Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarom een oldtimerverzekering afsluiten?

Hoewel het niet verplicht is uw wagen in te schrijven als oldtimer, is het zeker aangeraden. Ze brengt namelijk heel wat voordelen met zich mee. Zo zal u bijvoorbeeld minder verkeersbelasting betalen en hoeft u niet jaarlijks naar de autokeuring.

Waarom kiezen voor een oldtimerverzekering bij Van Dessel?

Een oldtimer wordt meestal gebruikt als vrijetijdswagen. Een gewone autoverzekering zou voor uw oldtimer dus te prijzig zijn. Daarom biedt Van Dessel een oldtimerverzekering aan een sterk verminderd tarief aan. Een oldtimer tot 40 jaar verzekeren we al voor €80/maand. Een voertuig dat die leeftijd van 40 jaar overschreden heeft, dekken we aan een tarief van €50/maand.

Welke dekkingen bevat een oldtimerverzekering?

Een oldtimerverzekering bevat bij ons standaard de dekking Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA). Die zorgt voor financiële steun bij schade aan anderen na een ongeval. Die dekking kunt u bij ons ook uitbreiden met de volgende waarborgen:

Voor meer informatie over onze unieke voorwaarden kunt u steeds contact met onze experten opnemen.

VD Oldtimer (verzekeraar: Vivium, merk van P&V Verzekeringen)

VD Oldtimer is een product van verzekeraar Vivium, merk van P&V Verzekeringen. Deze verzekering dekt de risico’s eigen aan het bezit en het gebruik van een wagen. Alleen de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid is wettelijk verplicht. U kunt uw bescherming versterken door verscheidene opties in verband met uw voertuig, uw mobiliteit of uw persoon, bijkomend te onderschrijven.

Beknopte aanduiding van de dekkingen die worden aangeboden

Gelieve voor gedetailleerde informatie wat betreft de rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en van de verzekerde de IPID-fiche en algemene en/of bijzondere voorwaarden betreffende het gekozen verzekeringsproduct te raadplegen.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Wanneer u verantwoordelijk bent  voor een ongeval, verzekeren wij uw belangen en de materiële en lichamelijke schade toegebracht aan derden. Wij verzekeren tevens de schade veroorzaakt aan zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers en inzittenden), ook als u niet aansprakelijk bent voor het ongeval. 

Rechtsbijstand

Wij waarborgen uw verhaal tegen een aansprakelijke derde voor uw lichamelijke schade of de stoffelijke schade aan het verzekerde voertuig. Wij verzekeren uw strafrechtelijke verdediging indien u wordt vervolgd voor een overtreding van gelijk welke verkeersregel. Wanneer een gerechtelijke procedure zicht opdringt, kan u vrij uw advocaat kiezen.

De waarborg Rechtsbijstand is begrensd: wij verzekeren tot maximaal € 125.000,00 incl. btw.

Schade aan het voertuig

Wij verzekeren de schade aan het verzekerde voertuig door middel van verscheidene waarborgen waaruit u kan kiezen:

 • Glasbreuk: breken van de voor-, zij- en achterruiten, of die welke in het dak zijn ingebouwd.
 • Brand: schade door brand, ontploffing of kortsluiting.
 • Natuurkrachten: schade door storm, hagel, overstroming of andere natuurrampen en alle door dieren veroorzaakte schade.
 • Stoffelijke schade: schade door ongeval of vandalisme.
 • Diefstal: verdwijning of beschadiging als gevolg van (poging tot) diefstal (met inbegrip van carjacking of homejacking).

In het kader van de waarborg Stoffelijke schade:

 • wordt er een vrijstelling toegepast van 2,5% van de verzekerde waarde (conform expertise).
 • tijdens “Regularity” ritten, wordt de vrijstelling opgetrokken naar 4% van de verzekerde waarde (conform expertise).
 • de vrijstelling bedraagt steeds 5% van de verzekerde waarde (conform expertise) wanneer het voertuig wordt bestuurd door een persoon jonger dan 26 jaar.

Bijstand

In het kader van de bijstand van het voertuig waarborgen wij bij ongeval, diefstal, pech of een ander incident (lekke band, problemen met sleutels of brandstof): 

 • depannage of slepen van het verzekerde voertuig.
 • terugreis van de inzittende naar hun woonplaats.

In het kader van de waarborg Bijstand aan het voertuig, zal er geen tussenkomst zijn in geval van lekke band indien het voertuig niet over een volwaardig reservewiel beschikt.

Beknopte aanduiding van de voornaamste risico's die NIET worden gedekt door de verzekering

Gelieve voor gedetailleerde informatie wat betreft de rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en van de verzekerde de IPID-fiche en algemene en/of bijzondere voorwaarden betreffende het gekozen verzekeringsproduct te raadplegen.

Burgerlijke aansprakelijkheid

De schade geleden door de bestuurder die verantwoordelijk was voor het ongeval. De stoffelijke schade aan het verzekerde voertuig.

Rechtsbijstand

Boetes, opdeciemen en minnelijke schikkingen.

Schade aan het voertuig

Schade als gevolg van diefstal of poging tot diefstal:

 • wanneer het voertuig zich in een publieke ruimte bevindt en u de portieren niet hebt afgesloten of de sleutels op een zichtbare plaats in het voertuig hebt gelaten.
 • Als u de diefstal niet binnen 24 uur aan de politie hebt aangegeven.

Schade die ontstaat door slijtage van het Voertuig of door een mechanisch gebrek of een constructiefout.

Bijstand

Verblijf van meer dan 3 maanden in het buitenland

Algemene voorwaarden en contractuele documenten

De IPID-fiche (Informatiedocument over het verzekeringsproduct) vindt u hier.
De algemene voorwaarden van dit verzekeringsproduct vindt u hier.

Het is noodzakelijk om deze documenten door te nemen vóór de aanvaarding of ondertekening van het financieel product. De documenten zijn ter beschikking via bovenstaande links of kunnen worden opgevraagd bij ons kantoor.

Wettelijke info en klachtenbeheer

Het Belgisch recht is van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. 

De staat van herkomst van de fabrikant van het product: product aangeboden door Vivium, merk van P&V Verzekeringen, Koningsstraat 151, 1210 Brussel.

Plaats waar u een offerte aangeboden kan krijgen samen met een berekening van de premie: Verzekeringskantoor Van Dessel NV, Misstraat 112, 2590 Berlaar.

De looptijd van het product is één jaar. Op de einddatum wordt het contract telkens stilzwijgend verlengd door opeenvolgende periodes van één jaar, tenzij één van beide partijen ten minste 3 maanden voor de einddatum zich hiertegen heeft verzet per aangetekend schrijven, bij deurwaardersexploot of door overhandiging van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.

Elke klacht met betrekking tot dit aanbod of de verzekeringsovereenkomst kan gericht worden aan de interne klachtendienst van Verzekeringskantoor Van Dessel NV, Misstraat 112, 2590 Berlaar, info@vandessel.be.

Wanneer U niet akkoord gaat met het resultaat van de behandeling van uw klacht, kan u een klacht indienen bij de VZW Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel Tel: 02/ 547 58 71; Fax: 02/ 547 59 75; info@ombudsman-insurance.be; www.ombudsman-insurance.be. Klachten moeten schriftelijk worden ingediend. Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de verzekeringnemer om een gerechtelijke procedure aan te spannen. 

Op de hoogte blijven van het belangrijkste verzekeringsnieuws? Registreer u voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Bekijk onze vorige nieuwsbrieven