Overslaan en naar de inhoud gaan

Filtered on

tak 6
Wim Van Tichelen
07 juni 2023 4 min

Tak 6: een gunstig alternatief?

Vaak wordt door vennootschappen cash die men niet dringend nodig heeft geparkeerd op een rekening. Deze gelden brengen meestal te weinig intrest op, dat is niets nieuws. Het geld aan het werk zetten is de boodschap, al is het niet altijd duidelijk hoe dit kan bewerkstelligd worden. 

Lees meer
Impact van de nieuwe 80%-regel op uw pensioenopbouw via IPT
Koen Devreese
04 november 2022 3 min

Wat betekent de nieuwe 80%-regel voor het aanvullend pensioen dat u als zelfstandige opbouwt met een IPT?

Spaart u als zelfstandig ondernemer voor een aanvullend pensioen via een IPT, dan moet u er rekening mee houden dat de nieuwe berekeningsmethode voor de 80%-regel impact kan hebben op het kapitaal dat u opbouwt. Hoe gaat u dat na en hoe stelt u uw spaarplan indien nodig terug op punt?

Lees meer
sparen via een levensverzekering
Wim Van Tichelen
26 oktober 2022 5 min

Nu al sparen voor een financieel gezonde oude dag? Vergeet de levensverzekering niet!

Ieder van ons hoopt na zijn pensionering nog vele mooie jaren te kunnen doorbrengen. Om volop van die “oude dag” te kunnen genieten is het belangrijk om niet alleen fysiek en mentaal gezond te zijn, maar ook financieel. Veel mensen staan daar (nog) niet bij stil of kennen niet alle mogelijkheden om een voldoende grote financiële buffer aan te leggen. Buiten de fiscale spaarformules in de zogenaamde tweede en derde pensioenpijler biedt immers ook de vierde pijler met o.a. de levensverzekeringen interessante opties om een pensioenkapitaal op te bouwen.

Lees meer
opbrengst loonsverhoging, warrants, bonusplan
Paul Vinck
03 juni 2022 3 min

Variabel loon optimaal inzetten: uitbetaling via loon, warrants of bonusplan?

Een cash uitbetaalde loonbonus is nog steeds de meest toegepaste vorm van variabele verloning. Nochtans houdt de werknemer daar netto heel wat minder aan over dan bij de minder gekende alternatieven: warrants of een bonusplan. Vooral die laatste optie levert de werknemer op het einde van de rit een veel groter voordeel op. Ook voor de werkgever is een bonusplan trouwens interessanter.

Lees meer
Vastgoedfinanciering via de tweede pensioenpijler
Paul Vinck
19 april 2022 3 min

Vastgoed financieren via uw aanvullend pensioen

Om de aankoop of verbouwing van vastgoed te financieren denkt u waarschijnlijk spontaan aan een klassieke hypothecaire lening of eigen spaargeld. Maar wist u dat u daarvoor ook uw aanvullend pensioenkapitaal kunt gebruiken, zelfs als u nog volop aan het sparen bent?

Lees meer
fiscale bedragen
Wim Van Tichelen
10 maart 2022 2 min

De maximumbedragen voor uw fiscale levensverzekeringen in 2022

Spaart u voor een aanvullend pensioen via fiscale oplossingen als pensioensparen, langetermijnsparen, een VAPW of een VAPZ? Dan geniet u een belastingvoordeel op de gestorte premies. We geven een overzicht van de wettelijke maximumbedragen voor het inkomstenjaar 2022 – aanslagjaar 2023.

Lees meer
Gewijzigde procedure voor de aanvraag van RIZIV-toelagen voor geconventioneerde (para)medische beroepers
Koen Devreese
15 juni 2021 1 min

Hulp nodig bij de nieuwe aanvraagprocedure voor RIZIV-toelagen? Wij zijn er voor u!

Sinds dit jaar kunnen geconventioneerde zorgverleners met een (para)medisch beroep hun RIZIV-toelagen digitaal aanvragen. Wij hebben ons gespecialiseerd in de nieuwe procedure en bieden dan ook graag hulp als u vragen of problemen heeft bij uw aanvraag.

Lees meer
invloed van covid-19 op uw pensioenopbouw als zelfstandige
Paul Vinck
16 februari 2021 2 min

Heeft covid-19 een impact gehad op uw aanvullende pensioenopbouw als zelfstandige?

De coronacrisis en de bijhorende maatregelen hebben in 2020 ongetwijfeld uw privé- en beroepsleven enorm beïnvloed. Ook uw verloning en socialezekerheidsbijdragen als zelfstandige zagen er wellicht anders uit. Zulke wijzigingen hebben een impact op uw pensioenopbouw en de fiscale aftrekbaarheid van de premies die u daarvoor betaalt. Wij helpen u graag de ingewikkelde knoop van gevolgen op uw fiscale contracten te ontwarren.  

Lees meer
Welk belastingvoordeel biedt langetermijnsparen na de afschaffing van de woonbonus?
Paul Vinck
03 maart 2020 7 min

Na afschaffing woonbonus: is langetermijnsparen voor u interessant om belastingvoordeel te genieten?

Met de afschaffing van de woonbonus sinds 1 januari 2020 viel ook het daarmee samenhangende fiscale voordeel weg. Langetermijnsparen is een goed alternatief om toch een belastingvermindering te blijven genieten. Wat houdt langetermijnsparen precies in en voor wie is het interessant?

Lees meer
Afkoop van studiejaren
Paul Vinck
05 september 2019 3 min

Tellen afgekochte studiejaren mee voor de uitkering van uw aanvullend pensioenkapitaal tegen een gunstig belastingtarief?

Sinds begin dit jaar kunt u een voordelig belastingtarief genieten als uw aanvullend pensioenkapitaal uitgekeerd wordt op de wettelijke pensioenleeftijd of na een volledige loopbaan. Het is echter onduidelijk of geregulariseerde studiejaren – studieperiodes die u tegen betaling laat meetellen voor uw pensioen – ook als fiscale loopbaanjaren tellen voor een gunstigere aanslagvoet.  

Lees meer
VAPW
Paul Vinck
11 juni 2019 5 min

Aanvullende pensioenopbouw via het VAPW: wat, wie, waarom en hoe?

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW) werd gecreëerd als oplossing voor loontrekkenden die geen of een beperkt collectief pensioenplan hebben bij hun werkgever. Naast een belastingvoordeel heeft dit nieuwe pensioenvehikel nog andere troeven te bieden. Of u in aanmerking komt voor aanvullende pensioenopbouw via het VAPW, kunt u eenvoudig berekenen via MyPension.

Lees meer
verzekeringskwesties waar u als zelfstandige best even bij stilstaat
Paul Vinck
20 maart 2019 10 min

Uw verzekeringen als zelfstandig ondernemer: 10 vragen om bij stil te staan

Als zelfstandig ondernemer bent u grotendeels op uzelf aangewezen als het om de bescherming van uw levensstandaard en oude dag gaat. Er bestaan tal van verzekeringsmogelijkheden die u helpen om de financiële gevolgen van pensioen, ziekte, ongeval en overlijden in te dijken. Het is niet eenvoudig om daarin de beste keuze te maken, ook al omdat het verzekeringslandschap en de wetgeving voortdurend evolueren. Daarom zetten we voor u tien aandachtspunten in de kijker.

Lees meer

Op de hoogte blijven van het belangrijkste verzekeringsnieuws? Registreer u voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Bekijk onze vorige nieuwsbrieven