Overslaan en naar de inhoud gaan

Tijdens bouwprojecten doen er zich op een werf helaas maar al te vaak geschillen voor. Niet zelden leiden zulke conflicten tot gerechtelijke procedures die de betrokken partijen veel tijd en geld kosten. Bovendien bestaat er noch voor de bouwheer, noch voor projectontwikkelaars, bouwpromotoren of (onder)aannemers een afdoende verzekeringsoplossing. Daarom ontwikkelden we een uniek product om bouwgeschillen op een efficiënte manier op te lossen via bemiddeling: de mediatiepolis.

Waarom mediatie?

Bij mediatie of bemiddeling wordt een bouwgeschil niet voor de rechtbank beslecht, maar wordt er een bemiddelaar aangesteld die de conflicterende partijen helpt om samen het dispuut op te lossen.

Die werkwijze biedt tal van voordelen:

 • Mediatie gaat veel sneller dan een gerechtelijke procedure: gemiddeld wordt een geschil binnen de 20 werkuren opgelost.
 • Een bemiddelingsprocedure is daardoor ook veel goedkoper.
 • De aanpak heeft zijn efficiëntie al bewezen: 80% van de bemiddelingsprocedures kent een positieve uitkomst.
 • Regelingen bekomen via bemiddeling zijn duurzamer: er is veel minder frustratie omdat de conflicterende partijen samen tot een oplossing komen.
 • Mediatie verloopt geheim en vertrouwelijk: de mediator is gebonden aan het beroepsgeheim. Er is dus geen sprake van een openbare rechtszaak die u imagoschade zou kunnen opleveren.
 • Bemiddeling is ruim toepasbaar in verschillende soorten bouwconflicten.

Hoe verloopt zo’n bemiddelingsprocedure?

 1. De verzekeringsnemer die in een conflict betrokken is, kiest een erkende bemiddelaar die aanvaard moet worden door de andere partij(en).
 2. De mediator bemiddelt op een onafhankelijke en neutrale manier en helpt de conflicterende partijen een oplossing vinden.
 3. De oplossing wordt via een vonnis bekrachtigd in de rechtbank. Komt er geen oplossing uit de bus, dan blijft de hele procedure vertrouwelijk en kan de informatie later ook niet gebruikt worden in een eventueel proces.

 

Hoe verloopt mediatie?

Wat is gedekt in onze mediatiepolis?

De mediatiepolis biedt dekking voor bemiddeling in technische en commerciële conflicten tijdens de bouw- en onderhoudsperiode m.b.t. bouwwerven op Belgisch grondgebied.

Enkele voorbeelden:

 • De gevelbekleding van een woning blijkt niet waterdicht, waardoor er in de woning waterschade is ontstaan. Er moet een bestek opgemaakt worden voor de interieurschade, maar ook de isolatie en bekleding van de gevel moeten verwijderd worden. Dat leidt tot een conflict tussen aannemer en onderaannemer (die de gevelbekleding heeft geplaatst) en de bouwheer. Via de mediatiepolis kan de bouwheer een bemiddelaar inschakelen i.p.v. meteen naar de rechtbank te gaan. De kosten die de bouwheer maakt voor het aanstellen van de mediator worden vergoed door de mediatiepolis.
 • Een promotor weigert een bouwproject op te leveren wegens vochtschade in de badkamers. Hij kan een mediator laten bemiddelen met de aannemer om het vochtprobleem op te lossen.
 • In de onderhoudsperiode van een bouwproject stelt de bouwheer enorme schade vast die veroorzaakt werd doordat een onderaannemer de riolering niet aangesloten heeft. De bouwheer kan via zijn mediatiepolis een mediator laten aanduiden om te bemiddelen over de niet gedekte schade.

Hoeveel kost een mediatiepolis?

Nieuwbouwwaarde werf (zonder grond)

Premie incl. taxen en kosten

< €250.000

65

< €1.600.000

€100

< €20.000.000

€133


De premie is per werf van toepassing. Vanaf 10 werven krijgt u korting via een abonnementspolis.

Voor welke kosten komt de mediatiepolis tussen?

 • honoraria van de gekozen mediator aanvaard door de Federale Bemiddelingscommissie,
 • honoraria van de advocaat,
 • kosten van de technische adviseur,
 • kosten ten laste van de verzekerde voor homologatie van het bemiddelingsakkoord.

Er geldt een maximum van € 2.500 tussenkomst per schadegeval en een maximum van € 4.150 per jaar. 

Welke werven komen in aanmerking voor dekking in een mediatiepolis?

 • bouwwerven in België
 • nieuwe constructies en renovaties
 • werven met een maximale waarde van 20 miljoen euro (incl. btw en erelonen van de architect, het studiebureau, EPB; excl. de waarde van de grond)
 • klassieke constructie, houtskelet, houtmassief, prefab • uitsluitend door erkende aannemers uitgevoerd
 • bouwwerken zijn nog niet begonnen

Hoe een mediatiepolis onderschrijven?

Vraag uw mediatiepolis online aan of contacteer onze experten.

Op de hoogte blijven van het belangrijkste verzekeringsnieuws? Registreer u voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Bekijk onze vorige nieuwsbrieven