Overslaan en naar de inhoud gaan

Een verzekering is niet voor alle aanhangwagens* verplicht. De MTM (Maximaal Toegelaten Massa, het totale gewicht van de aanhangwagen en de lading) bepaalt of u al dan niet een extra verzekering moet afsluiten voor uw aanhangwagen.

De MTM van uw aanhangwagen is kleiner of gelijk aan 750 kg

Uw verplichtingen

 • U dient geen aparte verzekering BA (Burgerlijke Aansprakelijkheid) Auto af te sluiten voor de aanhangwagen, omdat die niet beschouwd wordt als een motorrijtuig.
 • Er is ook geen inschrijving vereist voor uw aanhangwagen. Het is voldoende om op de aanhangwagen een duplicaat van de nummerplaat van het trekkend voertuig te voorzien.
 • U heeft geen aangepast rijbewijs nodig voor het trekken van een aanhangwagen met een MTM tot 750 kg.

Hoe bent u verzekerd bij schade als uw aanhangwagen gekoppeld is?

Schade aan derden

Is uw aanhangwagen gekoppeld aan een trekkend voertuig, dan voorziet de BA-verzekering van het trekkend voertuig dekking voor schade die de aanhangwagen aanricht aan derden.

Een aanhangwagen wordt meestal automatisch (en gratis) meeverzekerd, maar u moet het gebruik wel melden aan de verzekeraar van uw trekkend voertuig.

Eigen schade of pech

Voor uw aanvullende verzekeringen (omnium, bijstand, rechtsbijstand) dient u zeker bij uw verzekeraar te checken of uw aanhangwagen automatisch mee gedekt is, want dat is niet altijd het geval.

Hoe bent u verzekerd bij schade als uw aanhangwagen niet gekoppeld is?

Ook een losgekoppelde aanhangwagen kan schade aan derden veroorzaken, bijvoorbeeld als hij van de oprit rolt. In zo’n geval biedt uw familiale verzekering (bij privégebruik) of verzekering BA Onderneming (bij professioneel gebruik) tussenkomst.

Wat moet u zeker doen om in orde te zijn met uw verzekering?

 • U meldt het gebruik van de aanhangwagen best aan de verzekeraar of makelaar van uw wagen (het trekkend voertuig).
 • Check of uw aanhangwagen mee gedekt is door uw aanvullende verzekeringen. Eventueel kunt u dekking laten voorzien mits betaling van een bijpremie.

De MTM van uw aanhangwagen is groter dan 750 kg

Uw verplichtingen

 • U bent verplicht om een aparte verzekering BA Auto af te sluiten voor de aanhangwagen, omdat die gelijkgesteld wordt aan een motorrijtuig.
 • U bent ook verplicht om de aanhangwagen in te schrijven en van een specifieke nummerplaat (Q-plaat) te voorzien.
 • Bij het trekken van een aanhangwagen met een MTM van meer dan 750 kg heeft u een aangepast rijbewijs als de MTM van het trekkend voertuig en de aanhangwagen samen meer dan 3.500 kg is.

Hoe bent u verzekerd bij schade als uw aanhangwagen gekoppeld is?

Schade aan derden

Als uw aanhangwagen gekoppeld is aan een trekkend voertuig, biedt de BA-verzekering van het trekkend voertuig dekking voor schade die de aanhangwagen veroorzaakt aan derden. U moet het gebruik van de aanhangwagen wel melden aan de verzekeraar van uw trekkend voertuig, zodat die de nodige uitbreiding op de BA-polis kan voorzien.

Eigen schade of pech

Voor uw aanvullende verzekeringen (omnium, bijstand, rechtsbijstand) moet u zeker bij uw verzekeraar navragen of uw aanhangwagen automatisch mee gedekt is, want dat is niet altijd het geval.

Hoe bent u verzekerd bij schade als uw aanhangwagen niet gekoppeld is?

Veroorzaakt uw losgekoppelde aanhangwagen schade aan derden, dan verleent de aparte BA-verzekering die u verplicht dient af te sluiten tussenkomst.

Wat moet u zeker doen om in orde te zijn met uw verzekering?

 • Sluit een aparte BA-verzekering af voor uw aanhangwagen.
 • Zorg ervoor dat de aanhangwagen ingeschreven is en een specifieke nummerplaat heeft.
 • Bedraagt de MTM van uw trekkend voertuig en aanhangwagen samen meer dan 3.500 kg, dan volstaan een gewoon rijbewijs B niet en moet u een aangepast rijbewijs kunnen voorleggen.
 • Meld het gebruik van de aanhangwagen aan de verzekeraar of makelaar van uw wagen (het trekkend voertuig), zodat die een uitbreiding kan voorzien van uw verzekering BA Auto.
 • Check of uw aanhangwagen mee gedekt is door uw aanvullende verzekeringen. Eventueel kunt u dekking laten voorzien mits betaling van een bijpremie.

Wat als u uw aanhangwagen met een MTM van meer dan 750 kg uitleent?

Het is een misvatting dat een verzekeringsbewijs voldoende is als u uw aanhangwagen met een MTM hoger dan 750 kg uitleent en laat koppelen aan een ander trekkend voertuig dan het uwe.

Om gedekt te zijn voor schade met zo’n aanhangwagen moet de ontlener van uw aanhangwagen het gebruik melden aan de verzekeraar van zijn trekkend voertuig, zodat die verzekeraar een uitbreiding kan voorzien op de polis BA Auto van de ontlener.

 

*Onder de noemer ‘aanhangwagens’ vallen ook alle ‘aan motorrijtuigen gelijkgestelde aanhangwagens’ zoals caravans, trailers, remorques, …

 

Op de hoogte blijven van het belangrijkste verzekeringsnieuws? Registreer u voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Bekijk onze vorige nieuwsbrieven