Overslaan en naar de inhoud gaan

De activiteiten van een vervoerder beperkten zich vroeger meestal tot het zuivere transport: goederen van punt A naar punt B brengen. Door de zware concurrentiestrijd in de sector zagen transportbedrijven zich echter genoodzaakt om hun klanten toegevoegde waarde te bieden. Daarom leveren ze nu vaak ook bijkomende diensten zoals belading, opslag, beluchting, (her)verpakking, etikettering en andere voorbehandelingen. Veel transporteurs zijn zo geëvolueerd naar echte logistieke dienstverleners.

Door het aanbieden van die extra services lopen deze ondernemingen een groter risico om schade te veroorzaken aan de hen toevertrouwde goederen. Daarom is het belangrijk dat de logistieke dienstverlener enerzijds zijn aansprakelijkheid beperkt en anderzijds de overgebleven risico’s goed afdekt.

Aansprakelijkheid beperken

De CMR-wetgeving beperkt de aansprakelijkheid van de transporteur bij goederenvervoer over de weg. Maar wat als de goederen van een opdrachtgever schade oplopen in het magazijn van de logistieke dienstverlener? Wie is dan verantwoordelijk voor de schade en de vergoeding ervan? Om onaangename verrassingen te voorkomen is het van belang om goed te weten wie op welk moment aansprakelijk is in de logistieke keten.

Binnen de logistiek bestaan er wettelijke en contractuele bepalingen rond op- en overslag, organisatie en uitvoering van multimodaal vervoer, aangifte van douanegoederen en Value Added Logistics (VAL). Logistieke bedrijven verwijzen vaak naar de Algemene Logistieke Voorwaarden (ALV) waarin onder meer de aansprakelijkheden van de logistieke dienstverlener zijn opgenomen.

De ALV leggen bijvoorbeeld een aantal schadeoorzaken vast waarvoor de logistieke dienstverlener niet aansprakelijk kan worden gesteld: diefstal, brand, ontploffing, bliksem, inslag van luchtvaartuigen, waterschade, … Daarnaast beperken de ALV de aansprakelijkheid van de logistieke dienstverlener tot 8,33 SDR (ongeveer 10 euro) per kilogram verloren of beschadigde goederen, met een maximum van 25.000 euro per schadegeval.

Er is evenwel een grote ‘maar’: in tegenstelling tot de CMR-voorwaarden zijn de ALV niet standaard van toepassing. Het is voor alle partijen dus van groot belang om de samenwerkingsovereenkomst duidelijk te vermelden welke voorwaarden van kracht zijn.

Overblijvende risico’s verzekeren

Een verzekering is de veiligste manier om de financiële gevolgen van de overblijvende aansprakelijkheidsrisico’s te verminderen. Ze behoedt u voor onverwachte kosten en garandeert de continuïteit van uw onderneming.

Er bestaat een hele waaier aan verzekeringsproducten en polisvoorwaarden om uw aansprakelijkheid bij transport en logistieke diensten te beschermen. Voor een leek zijn die echter heel moeilijk te doorgronden. Daarom laat u zich best adviseren door een professionele verzekeringsmakelaar die u helpt de polis te kiezen die precies past bij uw behoeften.

Meer info?

Krijgt u graag advies over het verzekeren van uw transport- en logistieke activiteiten? Bij Van Dessel hebben we een gespecialiseerd team voor u klaarstaan. Neem gerust contact op met één van onze experten om uw situatie te bespreken.

Op de hoogte blijven van het belangrijkste verzekeringsnieuws? Registreer u voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Bekijk onze vorige nieuwsbrieven