Als transportbedrijf is het van groot belang om te controleren dat de ladingen die u toevertrouwd zijn correct verpakt werden. Wanneer die niet voldoen aan de Europese norm EUMOS 40509, kan dat immers gevolgen hebben voor uw verzekering bij een schadegeval. Om na te gaan of uw verpakkingen aan die norm beantwoorden, komt CS-TS, het eerste mobiele testlab in de Benelux, die controles nu op uw site doorvoeren. Zo bespaart u tijd en kosten en kan u uw ladingen met een gerust hart de baan op sturen.

Transportbedrijven worden niet alleen gecontroleerd op de manier waarop ze een lading op een voertuig vastzetten, maar ook op de wijze waarop hun ladingen verpakt zijn. We stellen vast dat CMR-verzekeraars de aansprakelijkheid voor schade aan vervoerde ladingen steeds vaker afwijzen, omdat die niet naar behoren verpakt zijn. Om te vermijden dat uw cargoverzekeraar daardoor niet tussenkomt bij een schadegeval, moet u steeds nagaan of de ladingen correct verpakt bij u aangekomen zijn. De verpakkingen dienen namelijk te voldoen aan de Europese norm EUMOS 40509. Die norm beschrijft een methode om de deugdelijkheid van een transportverpakking van een lading te testen. U bent dus verplicht laadeenheden stabiel op het voertuig te plaatsen en zo nodig bewijs te leveren van die stabiliteit.

Tot voor kort was u genoodzaakt om de test op bepaalde locaties te laten doorvoeren, maar sinds kort bestaat er een alternatief. CS-TS, het eerste mobiele testlab in de Benelux, kan u inschakelen om ter plaatse in uw bedrijf te laten controleren of uw laadeenheden voldoen aan de verplichte EUMOS 40509 norm. Zo bespaart u tijd en kosten, omdat u geen voor- en natransport naar testlocaties hoeft te regelen.

Heeft u interesse of wenst u meer informatie? Surf dan naar www.cs-ts.be.
07-12-2020
Hebt u nog vragen of wenst u meer informatie?

Contacteer ons dan gerust op het nummer 03 482 15 30 of via mail: