Bij een schadegeval met een dier is het de regel dat de verzekeraar van de aansprakelijke tegenpartij de aankoopwaarde van het dier vergoedt. Toch zijn er al zaken geweest waarbij geoordeeld werd dat dat bedrag niet de reële waarde van het dier vertegenwoordigt en er een hogere schadevergoeding toegekend werd. Hoe wordt die beslissing genomen?

Een concreet schadegeval riep die vraag op bij een hondeneigenaar: “Ik stapte het zebrapad op met mijn golden retriever Aïko aan de leiband. Een auto kwam met hoge snelheid aangereden en raakte mijn hond. Ik betaalde 3.000 euro aan medische kosten voor de verzorging van Aïko. De BA-verzekeraar van de automobilist die Aïko aanreed, stelt een schadevergoeding van 650 euro voor; een bedrag dat gelijk is aan de aankoopprijs van mijn hond. Heb ik geen recht op een hogere vergoeding?”

Vergoeding voor materiële schade

Juridisch gezien wordt een dier in België beschouwd als een zaak. Daardoor gelden bij een schadegeval met een dier de algemene regels voor de vergoeding van schade veroorzaakt aan materiële zaken. Die stellen dat de vergoeding beperkt is tot de aankoopprijs (nieuwwaarde) van de zaak, in dit geval het dier. In die zin is het dus correct dat de BA-verzekeraar van de chauffeur een schadevergoeding van 650 euro wilt toekennen.

Wat met de morele schade?

Er zijn rechters die in dergelijke zaken rekening houden met de bijzondere plaats die dieren in het leven van mensen innemen. De eigenaar van Aïko kan in een rechtszaak dus een hogere schadevergoeding eisen vanwege de emotionele band met zijn hond en de hoge kosten die gepaard gaan met de medische zorg. Of het dier als waardevoller dan een ‘zaak’ zal worden beschouwd en de morele schade in acht zal worden genomen, hangt echter af van de omstandigheden en de rechter in kwestie.

Goed om weten

Een rechtsbijstandsverzekering voor particulieren dekt doorgaans alle huisdieren (ook paarden). Bij een conflict over een correcte vergoeding kunt u via deze verzekering rekenen op de ondersteuning van een jurist.


Bron: D.A.S.
03-08-2020
Hebt u een vraag over uw deze verzekering? Wij helpen u graag verder.

Contacteer ons op het telefoonnummer 03 482 15 30 of via mail: