Overslaan en naar de inhoud gaan

Risico’s gekoppeld aan het gebouw verzekeren via de brandverzekering 

Het risico op schade aan het appartementsgebouw of de building wordt in veel gevallen veroorzaakt door brand, blikseminslag, ontploffing, water, hagel of een aardbeving. Het is dan ook belangrijk om te weten dat de polis zowel voor de gemeenschappelijke als de private delen van het gebouwencomplex geldt. Ook bijgebouwen, garages en parkeerplaatsen zijn meeverzekerd. Standaard dekt de brandverzekering enkel het gebouw (het vastgoed). De inboedel kan in dezelfde polis opgenomen worden mits deze als apart kapitaal aangegeven wordt. 

Op zoek naar de beste brandverzekering? 

De brandverzekering vormt de basis van uw dekking waarbij we het gebouw beschermen tegen zo veel mogelijk oorzaken van schade. Bij het nemen van de juiste beslissing houdt u best rekening met de volgende aanbevelingen:  

  • Kies voor een verzekering met een dekking “alle risico’s behalve”. Zo ben je zeker dat alles verzekerd is behalve de uitzonderingen die expliciet worden vermeld. 

  • Kijk na of je geniet van uitzonderlijke dekkingsuitbreidingen zoals bijvoorbeeld glasschade, schade bij verhuis, stormschade, …) 

  • Kan je genieten van transparante en voordelige uitbetalingsvoorwaarden? 

  • Zijn er optionele waarborgen mogelijk denk hier bijvoorbeeld aan het verzekeren van zonnepanelen of een zwembad, ... 

Risico’s gekoppeld aan de taak van syndicus 

De syndicus is het orgaan dat verantwoordelijk is voor het dagelijks beheer van het appartementsblok en van de fondsen van het gebouw. Hij moet ook de beslissingen uitvoeren die genomen zijn door de algemene vergadering. Bijkomend zorgt een verregaande juridisering van de taak van de syndicus ervoor dat er een zware verantwoordelijkheid op zijn schouders rust. Indien er iets verkeerd loopt, kunnen de gevolgen hiervan groot zijn. In dit kader is het ondertussen wettelijk verplicht om een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering te onderschrijven. 

Wat met de VME? 

Ook zij kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade aan derden. Een voorbeeld zegt soms meer: iemand vergeet de rem van de gemeenschappelijke vuilcontainer op te zetten, waardoor die de straat op rolt en daar een ongeval veroorzaakt. Wie zal hier tussenkomst voorzien? Met de juiste verzekering kan ook hiervoor tussenkomst worden voorzien. 

Tot slot... 

Bij het verzekeren van gebouwen komt heel wat meer kijken dan het afsluiten van een standaard brandverzekering en zijn de risico’s soms groter dan er wordt verondersteld. Het is dan ook belangrijk om je goed te informeren en ervoor te zorgen dat de polis aansluit op de verwachtingen. 

Indien u vragen hebt, neem dan contact op, wij bekijken dit graag voor u na. Voor meer info, klik op de knop hieronder

Meer info

Op de hoogte blijven van het belangrijkste verzekeringsnieuws? Registreer u voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Bekijk onze vorige nieuwsbrieven