Overslaan en naar de inhoud gaan

Om de kwestie uit te klaren gaan we uit van een praktijkvoorbeeld:

Een graafmachine met rupsbanden verplaatst zich alleen tijdens werkzaamheden op werven en wordt van de ene naar de andere werf getransporteerd met een trailer. Voor de eigenaar is er dus geen reden om de machine als voertuig in te schrijven en er een verzekering BA Auto voor af te sluiten. Bij het opladen van de graafmachine op de trailer loopt er op een keer echter iets mis: de bestuurder rijdt de graafmachine van de werf naar de trailer, steekt het fietspad over en raakt een voorbijrijdende fietser. Vergoedt de verzekering van de eigenaar van de graafmachine in dat geval de schade die de fietser oploopt?

Het basisprincipe is duidelijk: de verzekering BA Uitbating dekt werktuigrisico’s en geen verkeersrisico’s. Hoewel de verzekering BA Uitbating in principe dus niet tussenkomt, maken veel verzekeraars een uitzondering en zullen zij het slachtoffer toch vergoeden alsof de eigenaar van het niet-geïmmatriculeerde werktuig een verzekering BA Auto had afgesloten.

In sommige verzekeringscontracten is echter een beperking voor die uitzondering opgenomen: de dekking geldt slechts als het schadegeval zich heeft voorgedaan in de onmiddellijke omgeving van het bedrijfsterrein, de werf of het veld van de verzekeringsnemer. Die omschrijving kan echter tot discussie leiden, want wat betekent ‘onmiddellijke omgeving’ dan precies?

Vraag ons advies voor uw persoonlijke situatie

U merkt het: er is geen eenduidig antwoord op de vraag of en in welke omstandigheden uw aansprakelijkheid voor schadegevallen met een niet-geïmmatriculeerd voertuig op de openbare weg gedekt wordt door uw verzekering BA Uitbating. Veel hangt af van de exacte voorwaarden in uw polis. Het is dus belangrijk om per verzekeringscontract te bekijken welke notie er voorzien is in de algemene voorwaarden van de BA-verzekeraar. Wij begeleiden u hier graag in.

Bron: Vivium

Op de hoogte blijven van het belangrijkste verzekeringsnieuws? Registreer u voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Bekijk onze vorige nieuwsbrieven