Wenst u advies of een kennismakend gesprek?

Neem gerust contact op via onderstaand formulier of bel ons op 03 482 15 30.

U doet uw uiterste best om klanten en leveranciers tevreden te stellen, maar een vergissing, ongeluk of beroepsfout kan altijd voorvallen. Dat bewijst het stijgend aantal schadevorderderingen. Omdat ook de geclaimde bedragen steeds toenemen, is een goede aansprakelijkheidsverzekering absoluut aan te raden.

 

Waarom kiezen voor Van Dessel?

 
 • Als zelfstandige wordt u blootgesteld aan verschillende soorten aansprakelijkheid. Meestal wordt enkel aan burgerlijke aansprakelijkheid gedacht, maar het is belangrijk om bijvoorbeeld ook uw beroeps- of bestuurdersaansprakelijkheid te verzekeren. Wij combineren alle aansprakelijkheidsdekkingen die u nodig hebt in één pakketpolis.
 • Werkt u als consultant voor meerdere opdrachtgevers, dan kan uw aansprakelijkheid een complex vraagstuk worden. Wij analyseren nauwgezet de verschillende contractuele voorwaarden om leemtes in uw aansprakelijkheidsverzekering op te vullen en overlap met bestaande dekkingen te vermijden.
 • Wij besteden bijzondere aandacht aan sublimieten en de omvang van de verzekerde kapitalen.
 • BA uitbating   
  • Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) uitbating dekt de schade die u tijdens uw beroepsactiviteiten aan derden veroorzaakt.
 • BA na levering
  • Deze uitbreiding op de BA uitbating verzekert schade die uw geleverde producten of uitgevoerde werken aanrichten aan derden. Denk maar aan fabricagefouten of gebreken bij plaatsing of herstelling.
 • Beroepsaansprakelijkheid
  • Een foute berekening, verkeerd of onvolledig advies, een vergissing of nalatigheid: een beroepsfout kan iedereen overkomen. Daarom is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen overbodige luxe. Zeker wanneer u als dienstverlener actief bent in de IT-, bouw-, juridische, financiële of medische sector, waar beroepsfouten zware gevolgen kunnen hebben. Voor bepaalde gereglementeerde beroepen is deze verzekering zelfs verplicht.
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Als bestuurder van een onderneming kunt u persoonlijk (in uw privévermogen) aansprakelijk gesteld worden voor fouten die u maakt in het kader van uw bestuursfunctie. Een verkeerde investeringsbeslissing, het te laat of niet neerleggen van jaarrekeningen en geen of onvoldoende verzekeringen afsluiten zijn maar enkele voorbeelden van schades die aandeelhouders en derden op u kunnen verhalen. Een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid, ook bekend als D&O (Directors & Officers Liability), helpt u de financiële risico’s van uw bestuurs- of managementfunctie beperken.
 • Tewerkstellingsaansprakelijkheid
  • Een verzekering tewerkstellingsaansprakelijkheid behoedt uw onderneming voor de mogelijk zware financiële gevolgen van tewerkstellingsfouten als discriminatie, ongewenste intimiteiten en onrechtmatig ontslag.
 • Objectieve aansprakelijkheid
  • Uitbaters van publiek toegankelijke inrichtingen (hotels, jeugdherbergen, sportzalen, culturele centra, onderwijsinstellingen, rusthuizen, grote horecazaken, …) zijn wettelijk verplicht om een verzekering objectieve aansprakelijkheid af te sluiten. Die beschermt hen tegen claims die slachtoffers kunnen indienen in geval van brand of ontploffing.
 • ABR
  • Aannemer, architect, bouwheer, … : bij een bouwproject zijn heel wat partijen betrokken. Dat vergroot de kans op discussie, werfstilstand en complexe procedures als er zich een schadegeval voordoet. Een ABR-verzekering (alle bouwplaatsrisico’s) dekt de bouwwerken tijdens de hele constructiefase tegen schade en diefstal en verzekert alle partijen in één polis, waardoor er bij schade geen discussie is over de vergoeding en de verdeling ervan.
 • Decenale
  • Na de oplevering van een bouw- of renovatieproject zijn de aannemer, bouwheer, verkoper en architect nog tien jaar aansprakelijk voor fouten en ernstige gebreken in de bouw (scheuren in muren, vochtproblemen, …). Een decenale verzekering of polis tienjarige aansprakelijkheid verzekert de herstelkosten en vermijdt aanslepende discussies over de verdeling van de schadelast.
 • Milieuaansprakelijkheid
  • Een milieuaansprakelijkheidsverzekering is bijna een noodzakelijke aanvulling op de klassieke brandpolis en BA uitbating geworden. De milieuwetgeving wordt immer steeds strenger en de druk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen neemt toe. Daarom kiezen steeds meer ondernemingen voor zekerheid door een milieuverzekering af te sluiten. Die dekt uw bedrijf tegen alle milieuschade die u veroorzaakt (vervuiling, schade aan biodiversiteit, …).
 • Recall en contaminatie
  • Aangetaste producten en terugroepacties: het is de nachtmerrie van elke producent, distributeur en winkelier. Het kost niet alleen handenvol geld, maar zorgt ook voor negatieve publiciteit, imagoschade, verlies van klanten en dalende verkoopcijfers. Om u tegen dit soort schade te verzekeren, is een recall- en contaminatieverzekering als aanvulling op uw BA-verzekering noodzakelijk.
 • Logistieke polis
  • Wanneer u de activiteiten van uw transportbedrijf uitbreidt tot logistieke dienstverlening, hebt u nood aan een ruimere aansprakelijkheidsverzekering.
 • CMR
  • Deze transportaansprakelijkheidsverzekering beschermt u als vervoerder tegen het risico op schade aan of verlies van goederen, diefstal en laattijdige levering.