Wenst u advies of een kennismakend gesprek?

Neem gerust contact op via onderstaand formulier of bel ons op 03 482 15 30.

Tijdens uw bedrijfsactiviteiten loopt u voortdurend het risico om schade te berokkenen aan derden. Een goede aansprakelijkheidsverzekering is dus een must, zeker omdat het aantal schadevorderingen én de geclaimde bedragen de laatste jaren alleen maar stijgen.
 

Waarom kiezen voor Van Dessel?

 
 • De klassieke aansprakelijkheidsverzekeringen zijn zelden aangepast aan de specifieke situatie van uw bedrijf. Enkel met ons maatwerk kunt u op beide oren slapen.
 • We hebben bijzondere aandacht voor sublimieten en de omvang van de verzekerde kapitalen.
 • We voorzien heel wat dekkingen die elders niet opgenomen zijn.
 • BA uitbating   
  • Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) uitbating of BA exploitatie is een basiswaarborg die uw aansprakelijkheid voor schade aan derden dekt. Het gaat zowel om lichamelijke, stoffelijke als immateriële schade die tijdens het uitoefenen van beroepsactiviteiten veroorzaakt wordt door personeel, het bedrijfsgebouw en -terrein en materieel.
 • BA na levering
  • Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid na levering is een nuttige uitbreiding op de BA uitbating. Ze dekt schade veroorzaakt aan derden waarvoor u aansprakelijk zou zijn door uw geleverde producten of uitgevoerde werken. Fouten bij fabricatie, plaatsing of herstelling vallen bijvoorbeeld onder deze dekking.
 • Beroepsaansprakelijkheid
  • Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt u tegen schade als gevolg van specifieke beroepsfouten (vergissingen, foute berekeningen, verkeerd of onvolledig advies, nalatigheden, …). Zeker wanneer u als dienstverlener actief bent in de juridische, financiële of medische sector, is een verzekering beroepsaansprakelijkheid geen overbodige luxe. Ook IT-consultants en architecten hebben er baat bij. Voor bepaalde gereglementeerde beroepen is deze verzekering zelfs verplicht.
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Als bestuurder van een onderneming kunt u persoonlijk (in uw privévermogen) aansprakelijk gesteld worden voor fouten die u maakt in het kader van uw bestuursfunctie. Een verkeerde investeringsbeslissing, het te laat of niet neerleggen van jaarrekeningen en geen of onvoldoende verzekeringen afsluiten zijn maar enkele voorbeelden van schades die aandeelhouders en derden op u kunnen verhalen. Een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid, ook bekend als D&O (Directors & Officers Liability), helpt u de financiële risico’s van uw bestuurs- of managementfunctie beperken.
 • Tewerkstellingsaansprakelijkheid
  • Een verzekering tewerkstellingsaansprakelijkheid behoedt uw onderneming voor de mogelijk zware financiële gevolgen van tewerkstellingsfouten als discriminatie, ongewenste intimiteiten en onrechtmatig ontslag.
 • Objectieve aansprakelijkheid
  • In geval van brand of ontploffing in een publiek toegankelijke zaak kunnen slachtoffers een schadevergoeding eisen van de uitbater, zelfs zonder dat diens fout bewezen is. Daarom zijn exploitanten van bepaalde inrichtingen (hotels, jeugdherbergen, sportzalen, culturele centra, onderwijsinstellingen, rusthuizen, grote horecazaken, …) wettelijk verplicht om een verzekering objectieve aansprakelijkheid af te sluiten.
 • ABR
  • Bij een bouwproject zijn met de aannemer, architect, bouwheer, … heel wat partijen betrokken. In geval van schade is er dan ook veel kans op discussie, werfstilstand en lange en complexe procedures. Een ABR-verzekering (alle bouwplaatsrisico’s) dekt de bouwwerken tijdens de hele constructiefase tegen schade en diefstal en verzekert alle partijen samen in één polis, waardoor er bij een schadegeval geen discussie is over de vergoeding en de verdeling ervan.
 • Decenale
  • Na de oplevering van een bouw- of renovatieproject zijn de aannemer, bouwheer, verkoper en architect nog tien jaar aansprakelijk voor fouten en ernstige gebreken in de bouw (scheuren in muren, vochtproblemen, …). Een decenale verzekering of polis tienjarige aansprakelijkheid verzekert de herstelkosten en vermijdt aanslepende discussies over de verdeling van de schadelast.
 • Milieuaansprakelijkheid
  • Door de strenger wordende milieuwetgeving en de toenemende druk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, sluiten steeds meer bedrijven een verzekering af om hun milieuaansprakelijkheid te dekken. Zo beschermen ze zich tegen alle milieuschade die ze kunnen veroorzaken (vervuiling, schade aan biodiversiteit, …).
 • Recall en contaminatie
  • Aangetaste producten en terugroepacties: het is de nachtmerrie van elke producent, distributeur en winkelier. Het kost niet alleen handenvol geld, maar zorgt ook voor negatieve publiciteit, imagoschade, verlies van klanten en dalende verkoopcijfers. Om u tegen dit soort schade te verzekeren, is een recall- en contaminatieverzekering als aanvulling op uw BA-verzekering noodzakelijk.
 • Logistieke polis
  • Wanneer u de activiteiten van uw transportbedrijf uitbreidt tot logistieke dienstverlening, hebt u nood aan een ruimere aansprakelijkheidsverzekering.
 • CMR
  • Deze transportaansprakelijkheidsverzekering beschermt u als vervoerder tegen het risico op schade aan of verlies van goederen, diefstal en laattijdige levering. Lees meer informatie over CMR-verzekering.