Veel bedrijven beschikken over massa’s gegevens, grote geldbedragen en kostbaar materiaal. Daardoor zijn ze grof wild voor fraudeurs, die op allerlei manieren geld en goederen proberen te ontvreemden. Cybercriminaliteit is het bekendste voorbeeld, maar ook andere vormen van fraude steken de kop op. Het verzekeringspakket van ondernemingen is daar vaak niet op voorzien, terwijl de gevolgschade van frauduleuze praktijken enorm kan zijn. De oplossing: een fraudeverzekering.

Ondernemingen zijn erg gevoelig aan fraude. Ze bewaren vaak grote hoeveelheden data in hun systemen, doen tal van financiële transacties en beschikken over (kostbare) goederen. Het mag dan ook geen wonder heten dat het aantal fraudegevallen de laatste jaren enorm gestegen is. 

Cybercriminaliteit is nog altijd één van de meest voorkomende vormen, maar gelukkig zijn de meeste bedrijven zich intussen bewust van dat risico en hebben ze zich er goed tegen gewapend. Fraudeurs nemen daardoor wel hun toevlucht tot andere praktijken om geld of goederen te stelen.

CEO-fraude

Tegenwoordig doen er zich veel gevallen van CEO-fraude of identiteitsdiefstal voor. Daarbij geeft de oplichter zich uit als CEO en CFO van het bedrijf en gebruikt hij een overname of belastingcontrole als dekmantel om een aanzienlijke, dringende betaling te laten uitvoeren.

Interne fraude

Het gevaar komt echter niet alleen van buitenaf: ook eigen werknemers blijken vaak fraude te plegen. Gesjoemel met tankkaarten, diefstal van kantoormateriaal of betaling van fictieve facturen op een privérekening zijn maar enkele voorbeelden. Interne controlesystemen zijn bij veel bedrijven nog onvoldoende ontwikkeld. Er wordt vooral op basis van vertrouwen gewerkt: voor medewerkers met minder goede bedoelingen een uitgelezen kans om ongezien geld of goederen te stelen van hun werkgever. 

Ernstige gevolgen

Frauduleuze praktijken hebben altijd een financiële impact op uw bedrijfsresultaten, hoe groot of hoe klein ze ook zijn. Maar ze brengen ook andere gevolgen met zich mee: ze kunnen de reputatie van uw bedrijf kelderen en het vertrouwen in uw onderneming ernstig schaden. 

De oplossing: een fraudeverzekering

De oplossing om die schadelijke gevolgen in te dijken? Een fraudeverzekering. Die beschermt u niet alleen tegen directe financiële verliezen, maar ook tegen onrechtstreekse schade zoals kosten voor imagoherstel.

Een fraudeverzekering vormt een perfecte aanvulling op uw cyberpolis. Die laatste geeft dekking in geval van cyberfraude, -aanvallen en datalekken, maar komt niet tussen bij interne of andere externe fraude. De combinatie van een fraude- en cyberverzekering biedt u een complete bescherming.

Meer weten?

Alle informatie vindt u op onze webpagina’s over cyberverzekering en fraudeverzekering.

Contacteer ook gerust uw accountmanager om te bekijken hoe u uw onderneming best kunt wapenen tegen fraudegevallen.

18-03-2019
Hebt u een vraag over cyber- of fraudeverzekering of wenst u een polis af te sluiten? Wij helpen u graag verder.

Contacteer ons op het telefoonnummer 03 482 15 30 of via mail:
 
info@vandessel.be