Vanaf september 2019 geniet u bij het afsluiten van een algemene (afzonderlijke) rechtsbijstandsverzekering voor uw privérisico’s onder bepaalde voorwaarden een belastingvoordeel tot 124 euro. Die maatregel moet mensen ertoe aanzetten om zich beter te beschermen tegen de soms hoog oplopende kosten van een juridisch geschil. Naast die financiële tegemoetkoming zijn er nog heel wat redenen waarom een aparte rechtsbijstandspolis interessanter is dan een rechtsbijstandsdekking geïntegreerd in uw brand-, auto- of familiale verzekering.

1. Onpartijdige oplossing

Schadegevallen als een verkeersongeval leiden vaak tot conflicten met de tegenpartij en/of de verzekeraar. Stel u maar eens voor dat de tegenpartij bij dezelfde maatschappij verzekerd is als u: welk standpunt zal uw verzekeraar dan innemen en wiens belangen zal hij behartigen? Dat risico bestaat niet als u een aparte rechtsbijstandsverzekering afsluit bij een gespecialiseerde maatschappij. Die garandeert u steeds een onpartijdige oplossing.

2. Bijstand door ervaren specialisten

Een onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar beschikt over een gespecialiseerd team met heel wat ervaring. Dat team zal uw belangen steeds verdedigen op een professionele en klantgerichte manier.

3. Uitgebreidere dekking

Een luik rechtsbijstand gekoppeld aan een andere verzekering biedt enkel tussenkomst bij schadegevallen die met die specifieke verzekering samenhangen. Contractuele geschillen, bijvoorbeeld een discussie over de levering van een goed of de betwisting van een factuur, zijn ook vaak uitgesloten in de standaardwaarborg rechtsbijstand. Een afzonderlijke, algemene rechtsbijstandspolis geeft een veel uitgebreidere dekking waarin dat soort geschillen wel opgenomen kunnen worden.

4. Hogere verzekerde bedragen

De verzekerde bedragen in een aparte rechtsbijstandsverzekering liggen een stuk hoger en dat is geen overbodige luxe. Gerechtelijke procedures slepen niet zelden lang aan, waardoor de gerechtskosten enorm oplopen en de grensbedragen in de standaardformules niet volstaan. Daarnaast neemt uw rechtsbijstandsverzekeraar ook de kosten voor experten, dokters, deurwaarders, … ten laste.

5. Goedkopere premie

Naargelang de situatie (aantal verzekerde voertuigen, uitbreiding met rechtsbijstand privéleven, …) kan een algemene rechtsbijstand goedkoper uitvallen dan een waarborg rechtsbijstand gekoppeld aan een andere verzekering. U betaalt dus minder premie voor een veel uitgebreidere dekking.

Meer info?

Contacteer ons gerust als u bijkomende informatie wenst of als u wilt dat wij uw huidige verzekeringscontracten onder de loep nemen. U kunt ons bereiken op 03 482 15 30 of via info@vandessel.be.
 
03-06-2019
Hebt u een vraag over deze verzekering of wenst u een polis af te sluiten? Wij helpen u graag verder.

Contacteer ons op het telefoonnummer 03 482 15 30 of via mail: