Wenst u advies of een kennismakend gesprek?

Neem gerust contact op via onderstaand formulier of bel ons op 03 482 15 30.

Zelfs als uw eigen bedrijf vlot draait, kunt u in de problemen komen door klanten die hun facturen niet betalen. Of u wordt beticht van tewerkstellingsfouten als discriminatie en ongewenste intimiteiten: situaties die de goede reputatie van uw ondernemingen schaden, met alle financiële gevolgen van dien. Als bestuurder van een onderneming kunt u zelfs in uw privévermogen aansprakelijk gesteld worden voor fouten in het kader van uw managementfunctie. Kortom: het is aangewezen om de nodige verzekeringen af te sluiten die de financiële gezondheid van uw bedrijf en uw eigen vermogen beschermen.

 

Waarom kiezen voor Van Dessel?

 
 • Wij hebben een partnership met één van de belangrijkste financiële verzekeringsmakelaars in België.
 • Dankzij ons lidmaatschap in verschillende internationale netwerken kunnen wij internationaal actieve bedrijven maatwerkverzekeringen aanbieden die op de Belgische markt niet verkrijgbaar zijn.
 • Wij selecteren voor u de verzekeraar met de beste poliswordings en knowhow.
 • Kredietverzekering
  • Klanten die hun facturen niet of laattijdig betalen, vormen een bedreiging voor uw onderneming. Een kredietverzekering dekt het risico op wanbetaling en beschermt de financiële gezondheid van uw onderneming. U kunt uw kredietverzekering ook uitbreiden met borgstellingen en een garantieverzekering.
 • Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid
  • Schadevorderingen en rechtszaken tegen bestuurders van ondernemingen komen steeds vaker voor. Omdat u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld kunt worden voor fouten in het kader van uw managementfunctie, is het belangrijk dat u uw privévermogen beschermt via een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid of een polis D&O ((Directors & Officers Liability). Deze verzekering dekt ook de gerechtelijke verdedigingskosten.

   Bekijk meer informatie over een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid
 • Verzekering tewerkstellingsaansprakelijkheid
  • Klachten en schade-eisen naar aanleiding van zogenaamde tewerkstellingsfouten (discriminatie, ongewenste intimiteiten en onrechtmatig ontslag) kunnen ernstige schade toebrengen aan de goede reputatie van uw onderneming, met mogelijk ook zware financiële gevolgen. Een verzekering tewerkstellingsaansprakelijkheid vermindert de impact van zulke crisissituaties. Niet alleen via preventiemaatregelen en doeltreffend crisismanagement, maar ook met een financiële vergoeding om de imagoschade voor uw onderneming te compenseren.