Op 1 januari 2020 treedt een Koninklijk Besluit in werking dat het gebruik van commerciële platen herziet. De belangrijkste wijzigingen? Er komen twee nieuwe types van commerciële platen en de toepassings- en verkrijgingsvoorwaarden van de bestaande platen worden aangepast.

De inwerkingtreding van de nieuwe reglementering was oorspronkelijk voorzien voor 1 oktober 2020, maar werd uitgesteld tot 1 januari 2021. De huidige regelgeving blijft dus van kracht tot eind dit jaar.

Aangepaste regelgeving voor bestaande platen

Tot op vandaag bestaan er twee types van commerciële platen: de handelaarsplaat (“Z-plaat”) en de proefrittenplaat (“ZZ-plaat”). Die nummerplaten zijn mogelijk voor auto’s, moto’s, bromfietsen en aanhangwagens. Het zijn de typische “garageplaten” met groene letters en cijfers en met een beperkte geldigheidsduur van 1 jaar. Deze twee platen blijven bestaan, maar de vorm en toepassings- en verkrijgingsvoorwaarden worden aangepast.

Beperkter toepassingsgebied

Voor de proefrittenplaat wordt geen privégebruik meer toegelaten, waardoor deze plaat veel minder zal voorkomen. De handelaarsplaat zal enkel nog bestemd zijn voor de echte handelaar (autoverkoper).

Andere vorm

Om hun herkenbaarheid in het verkeer te verhogen, krijgen de commerciële platen naast hun typische kleur (wit nummerbord met groene karakters) een kenmerkende beginletter.
  • De handelaarsplaat behoudt de letter Z, maar die komt helemaal vooraan te staan (vandaag wordt ze nog voorafgegaan door het cijfer 1).
  • De proefrittenplaat krijgt de letter Y aan het begin van de plaat.

Twee nieuwe types van commerciële platen

Twee nieuwe platen zien het levenslicht: de beroepsplaat (een derde type commerciële plaat) en de nationale plaat.

Voor de beroepsplaat geldt de beperking dat ze maximum 5 dagen per jaar voor eenzelfde voertuig gebruikt zal mogen worden en dat privégebruik niet toegestaan is.

De nationale plaat is eigenlijk een buitenbeentje. Ze vormt de uitweg wanneer geen andere commerciële nummerplaat mogelijk is in een bepaalde situatie. Het is een plaat voor een welbepaald voertuig met een zeer beperkte geldigheidsduur.

Welke veranderingen brengt de herziening nog met zich mee?

De aanpassing van de vorm van de commerciële platen brengt met zich mee dat elke bestaande combinatie verdwijnt en dat er telkens een nieuwe plaat aangevraagd en toegewezen zal worden.

We raden aan om vernieuwingen van proefritten- en handelaarsplaten vóór 18 december 2020 (start van de kerstvakantie) uit te voeren. Wanneer u na 30 september 2020 een aanvraag voor vernieuwing of verwerving van één van deze platen indient, dan is de plaat geldig tot 31 december 2021.

De nieuwe beroepsplaat en nationale plaat zijn vanaf 1 januari 2021 beschikbaar.

Voor u samengevat: de voornaamste krijtlijnen per kentekenplaat

In dit overzicht worden alle richtlijnen duidelijk toegelicht per type kentekenplaat.
   

Meer info of vragen?

Richt u tot uw accountmanager, bel ons op 03 482 15 30 of mail naar info@vandessel.be.
 
20-08-2020
Hebt u een vraag over uw verzekering? Wij helpen u graag verder.

Contacteer ons op het telefoonnummer 03 482 15 30 of via mail: