Wenst u advies of een kennismakend gesprek?

Neem gerust contact op via onderstaand formulier of bel ons op 03 482 15 30.

Wanneer u sterft, blijven uw nabestaanden achter met een immens verdriet. Om te vermijden dat ze dan ook nog eens geconfronteerd worden met geldzorgen, kunt u hen financiële zekerheid bieden door een overlijdensverzekering af te sluiten.
 

Waarom kiezen voor Van Dessel?

 
 • Een overlijdensverzekering kan u een belangrijk belastingvoordeel opleveren. Wij hebben oog voor de fiscale optimalisatie van uw levensverzekeringen.
 • Het is niet eenvoudig om de financiële impact van uw overlijden nuchter en realistisch in te schatten. Wij geven professioneel advies dat rekening houdt met uw persoonlijke situatie en wensen.
 • Door een nauwe samenwerking met verzekeringsmaatschappijen die gespecialiseerd zijn in deze materie, kunnen we u topproducten voorstellen. 
 • Levenslange overlijdensverzekering
  • Bij een levenslange overlijdensverzekering wordt er een kapitaal uitgekeerd aan uw begunstigden zodra u te overlijden komt.

 • Tijdelijke overlijdensverzekering
  • Een tijdelijke overlijdensverzekering loopt slechts voor een bepaalde periode. Er wordt enkel een kapitaal uitbetaald aan uw nabestaanden als u overlijdt vóór de einddatum van het verzekeringscontract.

 • Schuldsaldoverzekering
  • Een schuldsaldoverzekering is een tijdelijke overlijdensverzekering die wordt afgesloten om bepaalde kredieten in te dekken. Wanneer u sterft tijdens de looptijd van het contract, zal de verzekeraar het nog openstaande krediet terugbetalen aan de kredietverstrekker. Vooral voor hypothecaire kredieten wordt vaak een schuldsaldoverzekering genomen.

 • Successieverzekering
  • Een aardig persoonlijk vermogen nalaten aan uw erfgenamen betekent voor hen helaas ook torenhoge successierechten. Wilt u vermijden dat uw nabestaanden op die manier een behoorlijk deel van hun erfenis moeten afstaan, dan kunt u een successieverzekering afsluiten. Uw erfgenamen ontvangen bij uw overlijden een kapitaal waarmee ze de successierechten kunnen betalen.

 • Bedrijfsleidersverzekering
  • Zelfstandige bedrijfsleiders dekken via een bedrijfsleidersverzekering het financiële verlies dat hun vennootschap zou lijden bij hun overlijden of pensioen.

 • Uitvaartverzekering
  • Een uitvaart kost al gauw enkele duizenden euro’s. Met een uitvaartverzekering dekt u de kosten van uw begrafenis of crematie.