In Frankrijk is er vanaf zaterdag 17 november 2018 een algemene staking aangekondigd. We kregen al de vraag hoe het verzekeringstechnisch zal verlopen als een vrachtwagen geblokkeerd of – erger nog – beschadigd wordt door stakers, of als de lading schade lijdt. Een verwittigd man is er twee waard, daarom informeren wij u graag over de spelregels en eventuele voorzorgen die u best neemt.

Materiële schade aan het voertuig

Materiële schade toegebracht door stakers is niet altijd verzekerd, ook niet in een omniumverzekering (of cascoverzekering). Bepaalde verzekeraars sluiten dit risico uit. Kijk dus zeker uw polisvoorwaarden na of vraag ons om advies.

Aansprakelijkheid voor schade aan de lading en/of de toevertrouwde oplegger

Als vervoerder kunt u zich in geval van staking in principe beroepen op overmacht als u aansprakelijk gesteld wordt voor schade aan de lading en/of de toevertrouwde oplegger.
Maar omdat de staking op voorhand bekend is, zal deze argumentatie waarschijnlijk niet aanvaard worden door de rechtbanken. Het risico bestaat zelfs dat de vervoerder een zware fout aangerekend wordt.

Daarom lijkt het ons nuttig om een alternatief te zoeken voor het geplande vervoer:
  • het baantransport naar en/of door Frankrijk uitstellen,
  • short sea shipping (vervoer op schip),
  • u vraagt op voorhand een schriftelijk akkoord van de opdrachtgever dat u als vervoerder ontheven bent van elke aansprakelijkheid voor schade, verlies en/of vertraging als gevolg van de staking.
Wij zullen u alle nodige assistentie bieden en uw belangen maximaal verdedigen tegenover mogelijke reclamanten. Indien gewenst kunnen wij een mogelijke schadevordering afwijzen op basis van artikel 17.2 van het CMR-verdrag. Daarbij verliezen wij ook het beperken van uw aansprakelijkheid volgens artikel 23.2 (8.33 STR per kg) van hetzelfde verdrag niet uit het oog.

Gebruiksderving niet verzekerd

Is echter (bijna) nooit verzekerd: de gebruiksderving voor de tijd dat uw vrachtwagen geblokkeerd is, of zelfs tijdens de reparatieduur na schade toegebracht door een staker. Enkel als u de identiteit van de staker zou kennen én als die solvabel zou blijken, is tussenkomst door de verzekering mogelijk.

Meer info?

Hebt u nog vragen of krijgt u graag advies, contacteer dan gerust uw accountmanager.
 
13-11-2018
Hebt u nog vragen of wenst u meer informatie?

Contacteer ons dan gerust op het nummer 03 482 15 30 of via mail: