Het Brexit-plan van Theresa May werd gisteren massaal weggestemd in het Britse Lagerhuis. Hoe het nu verder moet, is voor niemand nog duidelijk. Maar wat de uitkomst ook wordt, Belgische ondernemingen blijken amper voorbereid op de gevolgen van de nakende Brexit. Onze vicepremier Alexander De Croo wil ingrijpen en alle onvoorbereide bedrijven proactief een EORI-nummer toekennen, een identificatie die noodzakelijk is voor douaneaangiftes. De kans is immers reëel dat er vanaf 29 maart douaneformaliteiten zullen gelden in de handel met het Verenigd Koninkrijk. U kunt ook het heft in handen nemen en nu al zelf een EORI-nummer aanvragen. Zo vergroot u de kans dat uw aanvraag tijdig verwerkt wordt.

De Britse premier Theresa May pleitte voor een terugtrekkingsakkoord dat de scheiding tussen de EU en het VK ordelijk zou laten verlopen. Ze stelde daarin een transitieperiode voor tot eind 2020. Tijdens die periode zou op vlak van douane alles blijven zoals vandaag: geen douaneformaliteiten, geen douanecontroles en geen douanedocumenten in de handel tussen de EU en het VK. Het Brexit-voorstel van de premier werd gisteren echter met een grote meerderheid verworpen. Er zijn nu verschillende scenario’s mogelijk, maar een “harde Brexit” wordt almaar waarschijnlijker.

Wat zijn de mogelijke gevolgen voor bedrijven die handel voeren met het VK?

In principe zal het Verenigd Koninkrijk nog steeds op 29 maart 2019 uit de Europese Unie treden. Als dat zonder akkoord gebeurt (dus als zogenaamde harde Brexit), worden er aan de Britse grens controles, handelsbelemmeringen en douanetarieven ingevoerd.

Daarom kunnen ondernemingen die handel drijven met het VK best nu al hun voorzorgen nemen. Eén van de op til staande maatregelen is verplichte identificatie van marktdeelnemers. Concreet houdt dat in dat bedrijven die handel voeren met het VK een EORI-nummer (Economic Operator Registration and Indentification) dienen te hebben. Dat nummer wordt erkend door alle douaneautoriteiten van de EU en is noodzakelijk om een douaneaangifte te kunnen opstellen. Zonder douaneaangifte zullen goederen niet geladen of gelost mogen worden en kan er dus geen invoer of uitvoer plaatsvinden.

U kunt uw EORI-nummer zelf aanvragen

Omdat het merendeel van de Belgische bedrijven nog niet over een EORI-nummer beschikt en dus niet voorbereid is op een harde Brexit, wil minister De Croo hierop anticiperen. Bij de 20.000 onvoorbereide Belgische bedrijven zou eind deze week een brief in de bus vallen met een door de douane toegekend EORI-nummer.

Wilt u het zekere voor het onzekere nemen, dan kunt u nu al zelf uw EORI-nummer aanvragen. Dat kan heel eenvoudig en gratis via de website van de FOD Financiën. Op die manier vergroot u de kans dat u tijdig over de noodzakelijke identificatie beschikt en geen moeilijkheden zal ondervinden als het tot een harde Brexit komt.

Vragen of nood aan meer info?

Hebt u vragen of krijgt u graag meer informatie over de mogelijke gevolgen van de Brexit voor uw verzekeringscontracten? Contacteer gerust uw accountmanager.

 
16-01-2019
Hebt u een vraag over uw verzekeringen? Wij helpen u graag verder.

Contacteer ons op het telefoonnummer 03 482 15 30 of via mail:
 
info@vandessel.be