De coronacrisis en de bijhorende maatregelen hebben in 2020 ongetwijfeld uw privé- en beroepsleven enorm beïnvloed. Ook uw verloning en socialezekerheidsbijdragen als zelfstandige zagen er wellicht anders uit. Zulke wijzigingen hebben een impact op uw pensioenopbouw en de fiscale aftrekbaarheid van de premies die u daarvoor betaalt. Wij helpen u graag de ingewikkelde knoop van gevolgen op uw fiscale contracten te ontwarren.

Dat 2020 een bizar jaar was, daar kunnen we niet om heen. Sociale contacten werden tot een minimum herleid, onze vrije tijd moesten we plots heel anders invullen en telewerken werd de norm. De impact van die maatregelen hebben we allemaal kunnen voelen, zowel in ons privéleven als in ons professionele leven.

Als zelfstandige heeft u dat zeker niet anders ervaren. Uw pensioenopbouw zag er door de maatregelen in 2020 wellicht heel anders uit dan de jaren voordien. Covid-19 kan dan ook een grote invloed gehad hebben op de fiscale premie van uw contract VAPZ en/of IPT. De kans dat uw sociale bijdrage of loon in 2020 veranderde, is reëel. Die fluctuaties hebben vermoedelijk een impact op de fiscale aftrekbaarheid van uw premies.

Dat klinkt allemaal ingewikkeld. Wij helpen u dan ook graag die wirwar van coronagevolgen op uw fiscale contracten uit te klaren. Wenst u meer informatie over welke gevolgen en hoe ermee om te gaan, neem dan contact op met uw accountmanager of bel ons op 03 482 15 30.
16-02-2021
Krijgt u graag meer informatie of advies over de mogelijkheden om een aanvullend pensioen op te bouwen?
 
Neem dan gerust contact op met onze specialisten op het nummer
03 482 15 30 of via mail: