Steeds meer bestuurders rusten hun voertuig uit met een dashcam, een kleine camera die tegen de voorruit van de wagen gemonteerd wordt. Kunnen de beelden die u met zo’n dashcam maakt dienen als bewijsmateriaal bij een aanrijding?

Om die vraag te beantwoorden, is toelichting bij de wetgeving nodig. Er bestaan geen specifieke wetten rond het gebruik van dashcams, maar een voorwaarde om deze toestellen in België te mogen gebruiken is wel dat de privacywetgeving nageleefd wordt (Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30/07/2018).

Wanneer dashcambeelden als bewijsmateriaal bij een aanrijding dienen, dan worden de beelden niet als gewone persoonsgegevens maar als strafrechtelijke persoonsgegevens beschouwd. Het gebruik of de verwerking van zulke gegevens is in principe verboden, maar er bestaan enkele uitzonderingen.

De noodzakelijke verwerking van de gegevens voor het beheer van eigen geschillen (een aanrijding bijvoorbeeld) is zo’n uitzondering. In dit geval mogen de dashcambeelden dus toch gebruikt worden, maar wel alleen als de verdere bepalingen van de privacywetgeving* nageleefd worden:
 
  • De persoon die met een dashcam filmt, mag de beelden niet langer bewaren dan noodzakelijk. Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat u de beelden ’s avonds moet wissen als er overdag niets gebeurd is waarvoor de beelden relevant zouden zijn.
  • De gebruiker van een dashcam heeft een informatieplicht: hij moet de tegenpartij bij een eerste contact meteen laten weten dat hij dashcambeelden gemaakt heeft.
  • Er moeten steeds de nodige veiligheidsmaatregelen genomen worden.
Kortom: mits naleving van de privacywetgeving kunnen dashcambeelden als bewijsmateriaal ingezet worden bij de afhandeling van schadegevallen, en dat zowel via uw verzekeraar als voor de rechtbanken.

Het is wel aan te raden om op het politieverslag of aanrijdingsformulier te vermelden dat er dashcambeelden zijn. In principe geldt bij verkeersongevallen het vrije bewijsstelsel: de rechter mag zijn oordeel baseren op alle bewijselementen die hem worden aangereikt, voor zover ze rechtmatig zijn verkregen en de tegenpartij recht op tegenspraak heeft gehad.

* Voor gedetailleerde informatie over dashcams en de privacywetgeving verwijzen we naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.
11-12-2018
Hebt u een vraag over uw verzekeringen? Wij helpen u graag verder.

Contacteer ons op het telefoonnummer 03 482 15 30 of via mail: