Wie in zijn vrije tijd tegen betaling bijklust, mag sinds 15 juli van dit jaar onder bepaalde voorwaarden tot ongeveer 6.000 euro per jaar bijverdienen zonder dat hij daarop belastingen of sociale bijdragen moet betalen. Dat is de “bijkluswet” in een notendop. Maar opgelet: om van deze nieuwe regeling te genieten moet u een aantal voorwaarden respecteren, waaronder het afsluiten van de nodige verzekeringen.

De “bijkluswet” is één van de maatregelen die de regering in haar Zomerakkoord heeft genomen om onze economie te stimuleren. Volgens deze wet mogen bepaalde beroepsgroepen jaarlijks onbelast bijverdienen tot een bepaald bedrag, en dat voor een aantal kleinschalige en occasionele activiteiten die in de wet zijn opgelijst.

Voor welke activiteiten geldt de bijkluswet?

Er zijn drie categorieën van activiteiten waarvoor u onbelast kunt bijverdienen:
 
  1. Occasionele diensten tussen burgers: Het gaat om occasionele diensten van een privépersoon aan een andere privépersoon: kleine onderhoudswerken aan de woning, gras maaien, kinderopvang, bijlessen, administratieve hulp, …
  2. Verenigingswerk: Hieronder vallen betaalde diensten voor socioculturele verenigingen en openbare besturen, zoals sporttraining geven, speelpleinwerking, buitenschoolse kinderopvang, …
  3. Activiteiten in de deeleconomie: Iedereen mag via de erkende deeleconomieplatformen zijn diensten aanbieden aan particulieren. Het gaat om activiteiten als het leveren van maaltijden, verplaatsingen, … De lijst van erkende platformen in de deeleconomie is terug te vinden op de website van de FOD Financiën.

Wie komt in aanmerking voor het onbelast bijklussen?

Voor activiteiten in de deeleconomie gelden er geen beperkingen: iedereen mag hiermee bijverdienen.

Voor onbelast bijklussen met occasionele diensten van burger tot burger en verenigingswerk komen volgende groepen in aanmerking:
  • werknemers die minimaal 4/5e werken,
  • zelfstandigen in hoofdberoep, op voorwaarde dat de klussen niet in het verlengde van hun zelfstandige activiteit liggen,
  • gepensioneerden (voor bruggepensioneerden gelden beperkingen).
Studenten, huisvrouwen en -mannen en werkzoekenden hebben geen recht op onbelast bijverdienen.

Welk bedrag mag u onbelast bijverdienen?

U mag maximaal 6.130 euro* per kalenderjaar verdienen met bijklussen. De inkomsten uit verenigingswerk en diensten aan burgers mogen niet meer dan 510,83 euro* per maand bedragen. Voor inkomsten in de deeleconomie geldt enkel het jaarplafond.

Welke verzekeringsplicht brengt onbelast bijklussen met zich mee?

Organisaties die verenigingswerkers tewerkstellen moeten een verzekering afsluiten voor hun buitencontractuele aansprakelijkheid die voortvloeit uit de risico’s die het verenigingswerk met zich meebrengt.

Een verzekering voor lichamelijke letsels die verenigingswerkers lijden door ongevallen tijdens de uitvoering van het verenigingswerk of op de weg van en naar deze activiteiten en door ziektes die ze oplopen als gevolg van het verenigingswerk, is niet verplicht maar wel sterk aangeraden.

Heeft uw organisatie al een aansprakelijkheids- en/of ongevallenpolis, dan kan die uitgebreid worden met de nodige waarborgen specifiek voor betaalde verenigingswerkers.

Particulieren die occasionele diensten verrichten tussen burgers moeten een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten. Let er zeker op dat deze BA-verzekering ook schadegevallen op de weg van en naar de bijklusactiviteit dekt, want deze wettelijke verplichting is niet bij elke verzekeraar in de polis voorzien.

Voor het bijklussen tegen betaling moet u ook telkens aangifte doen. Meer informatie vindt u op de website van de Vlaamse Overheid en op www.bijklussen.be.

Meer info?

Krijgt u graag meer informatie of advies over verzekeringen i.v.m. bijklussen? Contacteer dan gerust uw accountmanager.

* Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

 
10-12-2018
Hebt u een vraag over uw verzekeringen? Wij helpen u graag verder.

Contacteer ons op het telefoonnummer 03 482 15 30 of via mail: